fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obliczanie wymiarów i obciążeń w ryglach

Aby wyznaczyć wymiary poprzeczne rygli można zastosować wartości momentów. Momenty te powinny być obliczone dla belek jednoprzęsłowych, które mają utwierdzenie w obydwu podporach. Gdy do rygla przyłożymy siłę skupioną w dowolnej odległości, to otrzymujemy moment przęsłowy, który może zostać zmniejszony o 15%. Gdy mamy do czynienia z przypadkiem rygla obciążonego symetrycznie przez 2 lub więcej sił skupionych również oblicza się momenty zginające w celu uzyskania przekrojów danego rygla. Oblicza się je podobnie do przypadku obciążeń ciągłych. [uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Obliczanie wymiarów i obciążeń w ryglach

Obliczanie wymiarów i obciążeń słupa

Do wyznaczenia wstępnych wymiarów poprzecznych słupa wykorzystuje się wartości siły pionowej i momentu zginającego. Do danych obliczeń przyjmujemy maksymalny moment jaki może powstać w słupie. Jako moment przyjmuje się ten podczas rozmieszczenia obciążenia użytkowego tylko w jednym przęśle. Zakłada się, że przęsło to sąsiaduje ze słupem. Moment wyjściowy sumaryczny rozłożony na poszczególne pręty zbiegające się do jednego węzła robi się proporcjonalnie do wartości ich sztywności. [uprawnienia budowlane]

Obliczenia prefabrykowanych budynków szkieletowych

Jeżeli zachowana jest ciągłość rygli i ram słupów to podobnie możemy obliczać prefabrykowane budynki szkieletowe. Inaczej wygląda to w przypadku rozpatrywania sił poziomych. Dla budynków wielopiętrowych, które wykonane są z elementów prefabrykowanych należy przyjmować, że siły poziome od parcia wiatru przekazywane zostają tylko na ściany, które mają odpowiednią sztywność. Z tych ścian tworzą się przepony. W połączeniu ze stropami przejmują siły poziome i przekazują je na grunt. 

Przestrzenna skrzynka

Skrzynką przestrzenną nazywamy wszystkie elementy, które zapewniają sztywność przestrzenność budynku. Należą do nich szkielet prefabrykowany, stropy międzypiętrowe, poprzeczne ściany sztywne i ściany zewnętrzne. Główne elementy pionowe skrzyni przestrzennej budynku stanowią poprzeczne ściany. Ich zadanie jest podobne do działania wsporników utwierdzonych w monolitycznej części podziemnej budynku. Ściany zewnętrzne posiadają dużą sztywność na odkształcenia w ich płaszczyźnie. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie skręcaniu skrzyni przestrzennej budynku.[uprawnienia budowlane testy]

Stropy między piętrowe w skrzyni przestrzennej

Stropy między piętrowe w skrzyni przestrzennej budynku są traktowane jako absolutnie sztywne przepony poziome. Sprawia to przyjęcie niezmienności obrysu przekroju poziomego skrzyni przy jej odkształceniach. Ten rodzaj stropów pracuje przy przejmowaniu sił poziomych jako belki-ściany. Jest to spowodowane tym, że są oparte na elementach sztywnych. Stropy te mają dużą sztywność przy zginaniu stropów nie potrzebujemy rachunkowego wyznaczania naprężeń w stropach o działania sił poziomych.[akty uprawnienia budowlane]

Ściany zewnętrzne

Prefabrykowane budynki szkieletowe z reguły mają ściany zewnętrzne połączone przegubowo ze ścianami poprzecznymi. Służy to przejmowaniem parcia wiatru i przekazywanie go na przepony poziome skrzyni. Podczas tego zabiegu pracują one jako elementy belkowe, które są rozpięte między stropami. Patrząc na to możemy zauważyć, że pod wpływem parcia wiatru przekroje poziome skrzyni przestrzennej przesuwają się równolegle.[egzamin na uprawnienia budowlane] Czasami ściany zewnętrzne są powiązane sztywno z przeponami poprzecznymi. W takim przypadku, gdy mają odpowiednią sztywność, można uwzględniać czynny udział w pracy przestrzennej budynku. Dla takiej ściany kształt przekroju poziomego przepony sztywnej zmienia się. Uzyskujemy przekrój teowy względnie dwuteowy.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com