fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kto może zostać kierownikiem praktyki?

Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zarządzać praktyką na budowie może kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych. Jeśli chodzi o praktykę dotyczącą tworzenia projektów wówczas kierować nią może tylko projektant. Prace pod kierownictwem projektanta, który sprawdza dany projekt i inspektora nadzoru inwestorskiego wliczają się w zakres praktyki zawodowej.(akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Osoby, które swoje uprawnienia budowlane otrzymały na podstawie zarządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku dotyczącego sprawowania samodzielnych funkcji technicznych nie mogą kierować praktyką zawodową. Jednakże niektóre izby mogą taką praktykę uznać, jednak tylko w przypadku uprawnień w ograniczonych zakresach.( jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Możliwe jest odbycie praktyki zawodowej kierowanej przez zagranicznego kierownika praktyki. W tym przypadku powinien on wylegitymować się posiadaniem odpowiednich uprawnień budowlanych zgodnych z uprawnieniami, o które stara się praktykant.

Wybór opiekuna

Osoba pełniąca funkcję kierownika praktyki zawodowej  przez cały okres praktyki powinna być aktywnym członkiem zawodowego samorządu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tylko w tym przypadku można być pewnym, że praktyka zostanie zaliczona. Wskazuje to na systematyczne opłacanie składek członkowskich i świadczy o aktywnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.(egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Weryfikacja przynależności wybranego opiekuna do samorządu zawodowego przebiega przez stronę internetową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnienia zawodowe kierownika praktyki muszą być zgodne z uprawnieniami, o które stara się praktykant.(wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.