fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przetwórnie kruszyw oraz wytwórnie masy betonowe są najbardziej kosztownymi i pracochłonnymi obiektami. Z tego powodu ich wydajność projektuje się ze względu na krótkotrwałe szczytowe zapotrzebowania. Przez to, że często wykorzystanie zakładów jest niepełne, to zwiększa się koszt jednostkowy betonu. Kruszywo jest niezbędnym surowcem do produkcji betonu. Ważne jest, żeby wykorzystywane kruszywo spełniało odpowiednie wymogi, które są stawiane betonom hydrotechnicznym.[segregator uprawnienia budowlane] Jak największe wykorzystanie surowców znajdujących się na miejscu jest rozwiązaniem bardzo ekonomicznym. Oszczędności tu również możemy zauważyć w zmniejszeniu ilości środków transportu, które w normalnym przypadku byłyby niezbędne do transportowania kruszywa. Następuje również redukcja w wielkości zapasów kruszywa, czyli nie są potrzebne duże powierzchnie do ich składowania.

Koszty produkcji betonu
Koszty produkcji betonu

Energia elektryczna

Na budowie niezbędne jest posiadanie energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz wody. Pierwsza z wymienionych niezbędna jest do celów produkcyjnych oraz do oświetlania terenu. Oświetlenie możemy podzielić na dwa rodzaje: wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze z nich wykorzystuje się we wszystkich pomieszczeniach.[egzamin na uprawnienia budowlane] Drugie z nich natomiast oświetla komunikację placu budowy, bazę materiałową, remontową oraz transportową. Służy ono również do oświetlenia stanowisk roboczych, które znajdują się na zewnątrz. Możemy bez problemu wyliczyć całkowitą moc transformatora, którego zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej. Wykorzystuje się do tego wzory dotyczące wartości współczynnika, który określa straty w sieci i transformatorze. Oprócz tego można wyznaczyć współczynnik nierównomierności zapotrzebowania oraz poboru energii, sumaryczną moc silników występujących na budowie, współczynnik mocy oraz łączną moc, która jest niezbędna do oświetlenia wewnętrznego.[akty uprawnienia budowlane]

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze jest niezbędne do napędzania niektórych rodzajów urządzeń, z których korzysta się na budowie. Należą do nich między innymi młoty pneumatyczne, wibratory czy maszyny służące do wiercenia geologicznego. Sprężarki tu wykorzystywane mogą dwojakiego rodzaju. Po pierwsze stosuje się stałe, które służą do pokrywania większych oraz długotrwałego zapotrzebowania.[uprawnienia budowlane] Drugim rodzajem są sprężarki przewoźne. Je wykorzystuje się do mniejszych budów lub dla miejsc, które są oddalone od stacji sprężarek stałych. Rozprowadzanie sprężonego powietrza do konkretnych urządzeń od sprężarek przewoźnych wykonuje się przez gumowe węże. Muszą one posiadać odpowiednie wkładki. Dla stałych sprężarek od stacji należy poprowadzić stalowy rurociąg, który w niektórych miejscach powinien posiadać rozgałęzienia. Do nich podłączane są gumowe węże.

Wartości czynników w rurociągach

Rurociągi, które należą do sieci wodociągowej i są eksploatowane w temperaturach dodatnich powinny być umieszczane w wykopach. Umieszcza się je tam na głębokości wynoszącej od 30 do 40 centymetrów. Hydranty przeciwpożarowe powinno się układać w odległości nie przekraczającej 100 metrów. Ciśnienie w sieci rurociągów najwyższym punkcie powinno wynosić minimum 8-10 metrów słupa wody. Wartość prędkości przepływu wody wewnątrz rurociągów powinna być o 1,5-2 razy większa od prędkości, które normalnie są uważane za ekonomiczne.[uprawnienia budowlane testy]

Plan placu budowy

Możemy wyróżnić dwa główne typy zagospodarowania placu budowy. Pierwszy z nich nazywany jest generalnym planem zagospodarowania regionu, a drugi planem zagospodarowania placu, który przylega bezpośrednio do obiektów budowy. Generalny plan zawiera w sobie nie tylko plac budowy, ale też jego zaplecze. W jego skład wchodzą tereny takie jak kamieniołomy, żwirownie czy inne podobne urządzenia, które nie znajdują się na właściwym placu budowy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com