fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym

Inspektor nadzoru inwestorskiego to uczestnik procesu budowlanego. Jak każdy pozostały uczestnik, także on musi posiadać uprawnienia budowlane, dzięki którym może samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie. Inspektor podobnie jak projektant czy kierownik budowy podlega też odpowiedzialności zawodowej. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Inspektor = reprezentant inwestora

Inspektor nadzoru inwestorskiego przede wszystkim reprezentuje na budowie osobę inwestora. To jest jego podstawowy obowiązek. W zakres tego zadania wchodzi między innymi nadzorowanie zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami, pozwoleniem na budowę i zasadami technicznymi. Inspektor odpowiada też za kontrolę jakości wykonywanych prac i stosowanych do nich materiałów. Nie trzeba tłumaczyć, dlaczego korzystanie z materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie jest zakazane. Nad tym, czy jest to rzeczywiście przestrzegane czuwa właśnie inspektor nadzoru inwestorskiego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola

Równie ważne jest sprawdzanie poprawności i odbieranie robót, które po czasie ulegają zakryciu lub zanikają. Wszelkie próby i odbiory techniczne urządzeń technicznych, instalacji, przewodów kominowych muszą odbywać się w obecności tego inspektora. Ponadto bierze on też udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu odbiorów całych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytku. Jeżeli inwestor wysunie odpowiednie żądanie, inspektor może kontrolować rozliczenia budowy. Oprócz tego istotnym zadaniem inspektora jest potwierdzanie, że wszelkie prace zostały rzeczywiście wykonane a ewentualne usterki naprawione. (nauka do uprawnień architektonicznych)

Inspektor nadzoru inwestorskiego i jego prawa

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma wiele obowiązków, ale i też wiele praw. Wśród nich jest między innymi wydawanie poleceń kierownikowi budowy bądź kierownikowi robót budowlanych. W jakich sytuacjach może on zwrócić się z poleceniem do tych osób? Przede wszystkim wtedy, gdy trzeba usunąć jakieś nieprawidłowości bądź zagrożenia. Inspektor ma prawo żądać od kierownika prac lub kierownika budowy dokonania potrzebnych poprawek. Ponadto może też zlecić wykonanie badań lub prób; także tych, które wymagałyby odkrycia prac bądź elementów, które zostały już zakryte. Wśród praw inspektora znajdujemy też przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Ma on też możliwość przedstawiania dowodów na dopuszczenie materiałów budowlanych i urządzeń technicznych do wykorzystywania w budownictwie. (programy do uprawnień architektonicznych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.