fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Inspektor nadzoru

Pełnienie powyższej funkcji nie zawsze jest możliwe, mimo posiadania uprawnień budowlanych. Istotnie, nie mogą jej pełnić osoby z uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Natomiast inspektorem nadzoru inwestorskiego mogą zostać osoby, które mają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Oczywiście obowiązki oraz uprawnienia inwestora są określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. Znajduje się w niej zapis mówiący o tym, że inwestor jest jednym z uczestników procesu budowlanego (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Z kolei w jego gestii leży reprezentowanie interesów inwestora.

Inspektor nadzoru

Jakie wymagania musi spełniać inwestor nadzoru inwestorskiego?

Oczywiście, aby zostać inwestorem konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Ważnym aspektem jest to, że taka osoba zobligowana jest do bycia członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Poza tym konieczne jest posiadanie ubezpieczenia OC (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Godnym uwagi jest fakt, że do zadań inspektora nie należy jedynie reprezentowanie interesów inwestora. Istotnie, musi on także kontrolować zgodności realizacji prac budowlanych z projektem. Jak również dbać o to, aby prace były przeprowadzane zgodnie z przepisami budowlanymi, pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych

Z pewnością jednym z ważniejszych zadań inspektora nadzoru budowlanego jest sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych. Ponadto zajmuje się on kontrolowaniem czy używa się właściwych materiałów budowlanych (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Co więcej, musi dbać o to, aby nie stosowano materiałów wadliwych lub takich, które nie są dopuszczalne w budownictwie.

Odbiór robót budowlanych

Godnym uwagi jest fakt, że inspektor zobligowany jest do uczestniczenia w odbiorze ww. robót. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy roboty budowlane są zanikające lub ulegające zakryciu. Oczywiście bierze też udział w odbiorach technicznych (uprawnienia budowlane – egzamin). Jak również w próbach instalacji, urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych. Istotnie, uczestniczy także w czynnościach wiążących się z odbiorem gotowych obiektów budowlanych oraz przekazywaniem ich do użytku. Ważnym aspektem jest to, że na prośbę inwestora może kontrolować kwestie związane z rozliczaniem budowy. W końcu potwierdza, czy zlecone roboty zostały prawidłowo wykonane, a wady usunięte.

Za co odpowiada i kiedy należy zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba, która ma za zadanie nadzorować przebieg procesu prac budowlanych. Inspektor pełni tę funkcję z ramienia inwestora danej budowy. (uprawnienia budowlane)

Mniejsze inwestycje, na przykład domy jednorodzinne, nie wymagają zatrudnienia takiej osoby. Oczywiście, prawo tego nie zabrania, jednak w przypadku mniejszych inwestycji raczej niepraktykowane. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Obowiązek zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzję o zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego zazwyczaj podejmuje inwestor. Najczęściej inwestorzy decydują się na taki krok z uwagi na wygodę. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż czasem obecność inspektora na budowie podyktowana jest przepisami. Do takich sytuacji zalicza się wznoszenie obiektów budowlanych, które będą obiektami użyteczności publicznej. Ważna jest także wysokość i wielkość budynku. Inwestor jest potrzebny, także wtedy, kiedy wysokość budynków nad gruntem przekraczać będzie 15 metrów. Gdy powierzchnia przekroczy 2500m3, także należy zatrudnić taką osobę.. W skład budowli, które musi nadzorować inspektor nadzoru inwestorskiego są również mosty, drogi, a także inne obiekty wpływające na środowisko. (testy 2020 uprawnienia)

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest również obecny w przypadku z założenia skomplikowanego projektu. Jest to zabezpieczenie bezpiecznego, zgodnego ze sztuką przebiegu prac budowlanych.

Jak już zostało wspomniane wyżej, w przypadku budowli, które nie niosą ze sobą obowiązku uczestniczenia inspektora nadzoru inwestorskiego, decyzję o jego potrzebie podejmuje inwestor. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż dla inwestora jest to wygodne rozwiązanie. Obecny na placu budowy inspektor nadzoru inwestorskiego prezentuje interesy inwestora i to jego dobro będzie miał w głównej mierze na uwadze. Dzięki temu obecność inwestora na budowie może być sporadyczna. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Inspektor nadzoru inwestorskiego – podstawowe informacje

Gdy zdobędziemy uprawnienia budowlane, możemy dalej piąć się po szczeblach kariery w branży budowlanej. Do wyboru mamy między innymi pracę jako inspektor nadzoru inwestorskiego. Stanowisko to jest niezwykle ważne, ponieważ zastępuje na placu budowy samego inwestora, reprezentując tym samym jego interesy. Inwestor wymaga od inspektora jego udziału w odbiorze gotowych obiektów oddawanych do użytkowania. Inspektor potwierdza, czy wszystkie prace rzeczywiście wykonano, a wszelkie usterki lub wady usunięto. Na życzenie inwestora może także mieć pod kontrolą rozliczenia budowy. (program na uprawnienia budowlane)

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kim jest?

Inspektor sprawuje kontrolę nad tym, czy prace realizuje się w zgodzie z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami a także z zasadami wiedzy technicznej. Do niego należy też kontrola, czy używane wyroby budowlane są dobrej jakości; sprawdza też jakość samych robót. Nietrudno wywnioskować, że to inspektor upewnia się, czy dane materiały budowlane mogą być używane w budownictwie i czy przypadkiem nie są szkodliwe. Inwestor sprawdza i przeprowadza odbiory prac, które podczas całego procesu budowlanego zanikają lub ulegają zakryciu. Do jego obowiązków należy też uczestnictwo w odbiorach technicznych a także w próbach przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne) (uprawnienia budowlane – egzamin)

Inspektor nadzoru inwestorskiego – co może robić?

Inspektor nadzoru inwestorskiego wydaje polecenia kierownikowi prac bądź kierownikowi budowy. Wszystkie muszą być wpisane do dziennika budowy. Jego uwagi dotyczą najczęściej usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń czy wykonywania prób i badań; także tych, w których trzeba odkryć elementy zakryte. Polecenia mogą się również tyczyć przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych prac budowlanych i przedstawiania dowodów na potwierdzenie dopuszczenia materiałów budowlanych/urządzeń technicznych do używania w budownictwie. Istotną kwestią jest również możliwość zażądania od kierownika prac lub kierownika budowy poprawek. W niektórych przypadkach może to być nawet ponowne przeprowadzenie prac, które wykonano wadliwie. (wybierz swój dostęp do programu na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com