Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane to jeden z najważniejszych elementów uzyskania uprawnionych budowlanych. Według prawa każdy inżynier budownictwa lądowego, hydrotechnicznego, morskiego, elektroenergetyki inżynierii  musi zdać egzamin na uprawnienia budowlane, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne.

Egzaminy te organizowane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne należące do okręgowej izby inżynierów, takie izby znajdują się w każdym województwie. Zespoły kwalifikacyjne składające się z trzech do pięciu osób i właśnie one są odpowiedzialne za podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydata do egzaminu. Do okręgowej komisji kwalifikacyjnej należy złożyć odpowiednie dokumenty. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Przebieg egzaminu

W komisjach egzaminacyjnych zasiada 3 do 6 osób, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia, w skład zespołu wchodzi przewodniczący komisji lub zastępca, członkowie zespołu, z których dwie osoby posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń obejmujących specjalności, w której chce się zdobyc uprawnienia.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej, testu jednokrotnego wyboru oraz  egzaminu ustnego , który obejmuje sprawdzenie, czy kandydat zna przebieg procesu budowlanego oraz, czy kandydat potrafi praktycznie stosować zdobytą wiedzę.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane składa się z 30 do 90 pytań testowych, w zależności od uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat. Należy udzielić co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe i to gwarantuje wynik pozytywny egzaminu, umożliwia kwalifikacje do części ustnej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Podczas egzaminu ustnego po wejściu na salę egzaminacyjną, inżynier losuje zestaw pytań, w którym znajduje się od 5 do 10 pytań wylosowanych. Istotne są tutaj umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa w zakresie specjalizacji uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej.

Jedno z tych pytań to typowa wiedza praktyczna, polega na wykonywaniu zadania projektowego albo rozwiązania problemu z zakresu prowadzenia i organizacji budowy. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.