fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Dokumentacja praktyki zawodowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktur i Rozwoju wydane dnia 11 września 2014 r. odnośnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zmieniło trochę kwestię dokumentowania praktyki zawodowej.(testy na uprawnienia 2020). Teraz zasady dokumentacji praktyki zawodowej są w pełnie zależne od daty jej odbycia się. Tak więc jeśli wykonaliśmy praktykę zawodową przed 15 lutym 1995 r. należy pobrać odpowiednie zaświadczenie, które jest potwierdzeniem odbycia danej praktyki. Znajdziemy je na stronie odpowiedniej izby. Te osoby, które odbyły praktyki między 15 lutym 1995 r., a 25 września 2014 r. muszą posiadać książkę praktyki zawodowej. Jak widzimy dotyczy to tych, którzy praktykę zawodową mają już dawno za sobą. (dowiedz się więcej)

Tak więc Ci, którzy wykonywali praktykę po 25 września 2014 r. mają obowiązek przedstawić specjalne zaświadczenie. Jest ono załącznikiem do powyższego rozporządzenia. Ponadto oczywiście stanowi potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej.

Składanie oświadczenia

Takie oświadczenie należy złożyć wraz z całym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej. Co także stanowi załącznik do wspomnianego rozporządzenia.

Jednak samo oświadczenie i zbiorcze zestawienie nie wystarczy. Obowiązkiem każdego kandydata jest przedstawić też poniższe załączniki:
1) zaświadczenie, czyli po prostu potwierdzenie, że osoba nadzorująca praktykę zawodową przez cały jej okres trwania był członkiem odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego
2) decyzja nadania uprawnień budowlanych opiekunowi praktyk. Bardzo ważne jest by opiekun miał specjalność uprawnień zgodną z tymi, które wybrał kandydat, dodatkowo muszą być nieograniczone.
Opiekun praktyk pod każdym z powyższych dokumentów zobowiązany jest do złożeni swojego podpisu. (uprawnienia architektoniczne egzamin ustny)

Oczywiście czy dana praktyka kwalifikuje kandydata do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane jest decyzją należąca całkowicie do komisji kwalifikacyjnej. Musimy pamiętać, że ma ona prawo wymagać od nas przedstawienia dokumentów. (egzamin ustny uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.