fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dobranie odpowiedniego gatunku asfaltu musi być bardzo starannie wykonane. Uwarunkowane jest ono od warunków klimatycznych, jakie panują na danym rejonie. Należy podczas tego uwzględnić maksymalne i minimalne temperatury jakie mogą w danym miejscu występować.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Ważne jest również to, jak będzie dana budowla ustawiona w stosunku do stron świata. Łączy się to z intensywnością pochłaniania promieniowania słonecznego, a co za tym idzie stopień z jakim nagrzewa się masa asfaltobetonowa. W przypadku mas bitumicznych bardzo ważna jest temperatura łamliwości oraz punkt mięknienia. Tą drugą określa się przy użyciu metody pierścień-kula. Ważny jest również stopień ciągliwości asfaltu i jego trwałość dla zmiennych warunków zewnętrznych.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Dobór asfaltu
Dobór asfaltu

Uszczelnienia zapór ziemnych

W zaporach ziemnych wykonanych  z materiałów przepuszczalnych powinny posiadać uszczelnienie zrobione z iłu, betonu lub gliny. Typ uszczelnienia dobiera się ze względu na warunki posadowienia oraz możliwości materiałowe jakie mamy w danym regionie. W przypadku, gdy na miejscu budowli lub w jej sąsiedztwie występują złoża gliny lub iłu, to można je wykorzystać do stworzenia rdzenia lub ekranu.[uprawnienia budowlane testy] Jeżeli zapora umiejscowiona jest na podłożu skalnym, to połączenie rdzenia lub ekranu do podłoża robi się z elementów betonowych. Taki sposób umożliwia zapobieganie przeciekom wody w kontakcie danej konstrukcji ze skałą. Połączeniem tym może być poduszka betonowa lub ścianka wykonana z betonu.

Rdzenie betonowe

W przypadku, gdy w miejscu budowy nie ma materiału plastycznego stosuje się do konstrukcji uszczelnień beton zwykły lub zbrojony. Dla podłoża nieskalistego uszczelnienie korpusu układa się na skarpie odwodnej. Tym sposobem stanowi ono również okładzinę. W przypadku podłoża skalistego i zapory wykonanej z kamienia lub żwiru, uszczelnienie betonowe ma postać pionowego rdzenia. Umieszcza się go na środku korpusu. Rdzenie, które pracują przy dużym parciu wody wykonuje się z betonu wodoszczelnego o dobrej jakości. Wadą tego rozwiązania jest to, że mogą ulegać one znacznym deformacjom, a co za tym idzie mogą wystąpić pęknięcia w budowli. W celu ich uniknięcia rdzeń należy odpowiednio silnie zbroić oraz dylatować.[uprawnienia budowlane]

Rdzeń betonowy

Rdzeń betonowy wykonuje się w kształcie trapezu, który wydłuża się ku górze. Korona tego rdzenia wzniesiona powinna być na wysokość od 0,5 do 0,75 metra ponad poziomem maksymalnego piętrzenia. Przykrywa się ją następnie gruntem nasypowym zapory. W celu zwiększenia wodoszczelności można dany rdzeń umieścić na jego ścianie odwodnej warstwę torkretu, którą następnie pokrywa się gorącym asfaltem. W celu ograniczenia skurczu rdzeń powinien być dylatowany. Robi się to na całej wysokości w odstępach wynoszących 15-20 metrów. Następnie dylatacje są uszczelniane przy użyciu asfaltu.[akty uprawnienia budowlane] Najprostszą formą dylatacji są trójkątne lub trapezowe wpusty. Niestety dla większych odkształceń takie rozwiązanie może powodować pęknięcia zazębienia. W celu zabezpieczenia przed taką ewentualnością można w miejscu dylatacji żebra. Praca rdzenia zbliżona jest do pracy wspornika. Powoduje to, że jego korona znacznie wychyla się i powstają znaczne naprężenia zginające spowodowane parciem wody. W celu wyeliminowania tego zjawiska można przegubowo posadowić rdzeń na podłożu. Rdzeń, niezależnie od warunków w jakich pracuje oraz od sposobu w jaki został wykonany, powinno się uszczelniać. Robi się to od strony odwodnej poprzez położenie na nim warstwy plastycznej. Jest ona nieprzepuszczalna i zazwyczaj wykonana z iłu lub gliny. W miejsc strony odpowietrznej okrywa się go warstwą gruntu, który jest mocno przepuszczalny.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com