fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Lód powstający na wodach zmienia swoje właściwości pod wpływem temperatury. Może on się kurczyć oraz rozszerzać. Gdy temperatura obniża się zmniejsza się również objętość lodu poprzez kurczenie oraz mogą wystąpić pęknięcia w nim. W wyniku tego powstają szczeliny, które wypełniają się wodą. Pod wpływem temperatury zamarza ona.[uprawnienia budowlane] Natomiast w przypadku wzrostu temperatury, lód ma zdolność do rozszerzania się. Jeśli na jego drodze staną jakieś przeszkody wywiera on na nie ciśnienie. Takimi przeszkodami mogą być ściany odwodne zapory. Ciśnienie wywierane przez lód ma ograniczoną wartość poprzez jego wytrzymałość na ściskanie. Zazwyczaj to zjawisko nie jest niebezpieczne, ponieważ podczas procesu rozszerzania się skorupy lodowej lód nasuwa się na brzeg. Omija to w ten sposób wywieranie znacznych nacisków na zaporę.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Ciśnienie wywierane przez lód

Wzrost temperatury i jego wpływ

Należy mieć na uwadze pewną zależność. Im szybciej wzrasta temperatura, tym intensywniej rozszerza się skorupa lodowa. Podczas zjawiska odwilży większa ilość wody dostarczana jest do danego zbiornika, co powoduje podwyższenie się poziomu wody. Taka sytuacja również ma wpływ na rozszerzenie się lodu, a konkretnie jego pokrywy w stronę danego zbiornika.[segregator uprawnienia budowlane] Odciąża to sam zbiornik ze względu na parcie lodu. Możemy w takim przypadku pominąć podczas obliczeń wpływ parcia lodu lub przyjąć jego wartość jako 10 do 30 T/m. Konkretna wartość zależy od danej konstrukcji oraz terenu na jakim występuje i jego klimatu. Dla niektórych krajów występują specjalne przepisy i wymagania dotyczące tego zjawiska.

Grunty i namuły oraz ich parcie

Grunty i namuły wywierają parcie na dane konstrukcje piętrzące. Sam grunt działa zarówno od górnej jak i dolnej strony wody. Jego wartość nie jest zbyt duża, więc podczas obliczeń możemy zauważyć częste jego pomijanie. Głównie uwzględnia się w takich przypadkach namuły oraz ich wpływ. Wpływa on na zapory oraz jazy. Jedyną sytuacją gdzie nie wpływa na obliczenia jest występowanie specjalnego sprzętu służącego do płukania.[uprawnienia budowlane testy]

Parcie bierne gruntu

Czasami dla danej konstrukcji należy wyznaczyć jakie parcie biernego gruntu. Robi się to przykładowo dla dużych wartości zagłębienia fundamentów oraz przy występowaniu tak zwanych zębów w tylnych częściach danej konstrukcji. Dla normalnych piętrzących budowli nie ma ono zbyt dużego wpływu na obliczenia. W przypadku konstrukcji z przekryciami albo konstrukcjami dachowymi uwzględnia się je w oparciu o normę PN-64/B-02010. Należy pamiętać o uwzględnieniu danej strefy klimatycznej dla danego regionu oraz możliwość wystąpienia pokrywy śnieżnej i jej grubości.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wpływ parcia wiatru

Wiatr może mieć znaczący wpływ na daną konstrukcję. Parcie wiatru może wywierać wpływ poziomy na daną konstrukcję. Jego wartość jest jednak niższa od parcia jakie wywiera woda na daną  konstrukcję. Jest to powodem jego częstego pomijania podczas obliczeń. Kierunek wiatru określa się poprzez wyznaczenie kierunku parcia wody. Zazwyczaj ma on wpływ jedynie na konkretną część danej budowli. Uzależnione to jest od jej wysokości. W ogólności możemy powiedzieć, że działanie odbywa się dla miejsc położonych ponad poziomem wody w danym zbiorniku.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com