fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badania konsolidacji iłów oraz namułów organicznych są przeprowadzane w edometrze. W ich przypadku ogólny charakter przebiegu procesu konsolidacji jest podobny. Po pewnym czasie trwania procesu konsolidacji filtracyjnej dochodzi do silnego zmniejszenia się procesu osiadania. Takie zjawisko jest nazywane konsolidacją wieczystą. Jest ona jednak pomijana, ponieważ stanowi małą część konsolidacji całkowitej.[uprawnienia budowlane] Oprócz tego początek procesu konsolidacji również wymaga dodatkowego wyznaczenia. Spowodowane jest to tym, że początkowa wysokość próbki w edometrze mierzona jest z dużym błędem. Błąd ten wynika z niedokładnego przylegania powierzchni próbki do części edometru wykonanych z metalu. W celu wyżej wspomnianego wyznaczenia na krzywej wybiera się w jej lewej części dowolny punkt, który odpowiada chwili t i drugi punkt odpowiadający chwili tY. Przy wykorzystaniu konstrukcji wyznaczany jest początek konsolidacji. Na podstawie badań konsolidacji gruntu wewnątrz edometru możliwe jest eksperymentalne wyznaczenie wykresu zależności stopnia konsolidacji od czasu.[uprawnienia budowlane testy]

Badania konsolidacji iłów i namułów organicznych
Badania konsolidacji iłów i namułów organicznych

Przebieg osiadań budowli

W praktyce wartość obciążenia podłoża rośnie stopniowo wraz z postępem budowy w ciągu pewnego czasu. Następnie pozostaje ono stałe. Możliwe jest wyznaczenie przebiegu osiadania budowli, które wywołane jest konsolidacją ściśliwej warstwy podłoża. Pierwszym etapem jest sporządzenie wykresu naprężeń, które występują w środku grubości warstwy. Wykres ten jest w zależności od czasu.[segregator uprawnienia budowlane] Jego krzywoliniowa część jest zastępowana wykresem prostokątnym. Zastępcza krzywa osiadania jest wyznaczana na podstawie wykresu konsolidacji, który otrzymuje się na podstawie badań próbek przeprowadzonych w edometrze. Rzeczywista krzywa osiadań jest wpisywana odręcznie. Może dojść tu do większego błędu, który powstaje wokół punktu A, czyli w przedziale czasu, który odpowiada okresowi wznoszenia budowli. Zazwyczaj nie ma to jednak znaczenia, ponieważ osiadania w tym momencie są niewielkie i konstrukcja jest mniej wrażliwa na nierównomierne osiadania.[akty uprawnienia budowlane]

Zbocza

Zboczami nazywany obszary terenu, które są nachylone do poziomu. Możemy wyróżnić dwa rodzaje zboczy: naturalne oraz sztuczne. Pierwsze z nich charakteryzują się nieregularnym ukształtowaniem powierzchni. Zazwyczaj mają one nieregularny układ gruntów. Zbocza sztuczne natomiast mają nadawany kształt płaski lub łamany. W ich przypadku układ gruntów, jeżeli mamy do czynienia ze zboczami pochodzenia nasypowego może być regularny.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Charakterystyka zboczy

Niektóre zbocza mogą charakteryzować się niewystarczającą statecznością. Spowodowane jest to możliwością występowania osuwisk mas ziemnych po pewnej powierzchni poślizgu. Dzieje się to na skutek niewielkich zmian w istniejących warunkach. W przypadku zboczy naturalnych może dochodzić do występowania zsuwów w sytuacji, gdy naturalny układ gruntów sprzyja powstawaniu płaskich powierzchni poślizgu. Wzdłuż takich powierzchni wytrzymałość na ścinanie jaką charakteryzuje się grunt jest mniejsza. W przypadku niezabezpieczonych zboczy przed działaniem czynników atmosferycznych takich jak mróz czy opady może dochodzić do spływów gruntów przypowierzchniowych, które są nadmiernie zawilgocone.[egzamin na uprawnienia budowlane] W dużym stopniu wpływ na stateczność zbocza ma jego nachylenie oraz wytrzymałość na ściskanie. Również ciężar objętościowy gruntu przyczynia się do wartości stateczności zbocza. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania odpowiednio małego nachylenia zbocza, co ma miejsce na przykład w wykopach i przekopach należy wykonać odpowiednie podparcia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com