fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W przypadku grubych płyt zbrojenie układa się w dwóch warstwach. Obecnie możemy spotkać się z płytami cieńszymi o grubości wynoszącej od 10 do 12 centymetrów. Należy jednak przy niej pamiętać o dwukierunkowym zbrojeniu. Układa się go wtedy jako jedną warstwę umieszczoną na środku płyty.[segregator uprawnienia budowlane] W takim przypadku zbrojenie pracuje wyłącznie na osiowe siły, które powstają na skutek zmian temperatury. Powstają one poprzez skurcz. Oprócz tego działają siły pochodzące od składowych obciążeń, które działają wzdłuż skarpy. Zbrojenie w tym przypadku nie pracuje na obciążenia, które powstają przez nierównomierne osiadanie się korpusu zapory. Jest to powodem dlaczego lepiej jest stosować zbrojenie płyt w dwóch warstwach. W przypadku, gdy wybierzemy jednak jedną warstwę to najlepiej umiejscowić ją na dole danej płyty. Jest to spowodowane większym prawdopodobieństwem wystąpienia tam naprężeń rozciągających.[akty uprawnienia budowlane]

Zbrojenie dla grubych płyt
Zbrojenie dla grubych płyt

Beton do okładzin

Do okładzin wodoszczelnych stosuje się beton, który powinien mieć markę nie mniejszą od 170-200 kg/cm2. Powinien być on wodoszczelny i spełniać odpowiednie wymagania zgodne z normą PN-63/B-06250. W celu zwiększenia wodoszczelności oraz wytrzymałości masa betonowa powinna mieć konsystencje gęstoplastyczną i posiadać dodatki uszczelniające.[egzamin na uprawnienia budowlane] Po ułożeniu jej w odpowiednim miejscu powinno poddać się ją procesowi odpowietrzania. W przypadku stosowania okładziny wykonanej z płyt monolitycznych i prefabrykowanych powinno układać się ją na warstwie drenażowej. Powinna mieć ona postać filtru odwrotnego wykonanego z grubego żwiru, tłucznia lub kamiennego narzutu. Jej grubość nie powinna być mniejsze niż 15- 20 centymetrów.

Uszczelnienia

W ostatnich latach odchodzi się od uszczelnień wykonywanych z blachy miedzianej. Spowodowane jest to faktem, że są one bardzo drogie. Częściej obecnie możemy spotkać się z uszczelnieniami wykonanymi z gumy profilowej. W przypadku umocnień wodoszczelnych na zaporach, których wysokość wynosi do 30-40 metrów można stosować uszczelnienia drewnianą deską impregnowaną. Później należy przykryć ją warstwą asfaltobetonu. Jest to rozwiązanie bardzo proste i skuteczne. Uszczelnienia dylatacji w postaci deski może być stosowane dla stref, gdzie okładzina przez cały czas jest przykryta wodą.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane

Okładziny z asfaltobetonu

Okładziny wykonywane z asfaltobetonu mają bardzo dobre właściwości wodoszczelne. Oprócz tego są one bardzo tanie w wykonaniu. Asfaltobeton stosuje się zarówno do uszczelnień jak i do umocnień zapór ziemnych, kanałów oraz grobli. Główną zaletą okładzin wykonanych z tego materiału jest jego zdolność do odkształceń plastycznych bez utraty wodoszczelności. Jest to powodem, że z asfaltobetonu wykonuje się okładziny monolityczne ciągłe, czyli takie bez dylatacji.

Struktura okładziny asfaltobetonowej

Okładzina asfaltobetonowa dla odwodnej skarpy zapory ziemnej składa się z czterech głównych warstw. Pierwszą z nich jest warstwa podkładowa. Ma ona grubość od 10 do 50 centymetrów. Stanowi ona drenaż dla warstwy wodoszczelnej. Do jej wykonania potrzebny jest narzut z tłucznia kamiennego lub żwiru oraz natrysk gorącego asfaltu. Druga z warstw nazywana jest wiążącą. Ma ona grubość 5-10 centymetrów.[uprawnienia budowlane testy] Wykonuje się ją z asfaltobetonu przepuszczalnego. Kolejna warstwa nazywana nośną wodoszczelną ma grubość od 5 do 15 centymetrów. Jest ona również wykonana z asfaltobetonu wodoszczelnego. Powinien on jednak zawierać oprócz kruszywa również wypełniacz wykonany z miały ceglanego lub mączki wapiennej. Ostatnia z warstw nazywa ochronną ma grubość wynoszącą od 1 do 3 centymetrów. Powstaje z mieszaniny asfaltu z mączką wapienną oraz niewielką ilością piasku.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com