fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – co to jest?

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej to dokument absolutnie niezbędny. Dołącza się go do oświadczenia potwierdzającego odbycie przez nas praktyki zawodowej w celu nabycia uprawnień budowlanych. Zbiorcze zestawienie praktyki składa jej opiekun, który nadzorował przebieg praktyki. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – co tam znajdziemy?

W dokumencie należy podać wszystkie prace, które zostały wykonane podczas praktykowania kandydata na uprawnienia. Zamieszcza się tam również szczegóły dotyczące nazw obiektów oraz daty wykonywania prac. Koniecznie trzeba zapisać informację o rodzaju umowy, której podlegał praktykant przez cały okres wykonywania prac. Jest to też dobre miejsce na zamieszczenie danych opiekuna praktyki. Wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej można znaleźć w prawie budowlanym. (programy do uprawnień architektonicznych)

Jak wypełnić pierwszą rubrykę?

Zbiorcze zestawienie praktyki posiada kilka rubryk. Pierwsza z nich tyczy się budowy lub projektowania obiektów, przy których odbywała się praktyka. Oznacza to, że przede wszystkim należy tam zapisać dane dotyczące rodzaju i konstrukcji budynku. Równie ważne są: powierzchnia całkowita budynku, przeznaczenie obiektu a także charakterystyczne parametry techniczne i użytkowe omawianego obiektu. Wspomniane parametry koniecznie muszą odpowiadać specjalności, którą obrał sobie kandydat. Oprócz tego w tej rubryce zamieszczamy informacje o adresie inwestycji, danych inwestora i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub numer zgłoszenia. Ponadto jest to miejsce na imiona i nazwiska projektanta, kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych. (testy uprawnienia budowlane)

Jak wypełnić pozostałe rubryki?

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej to też kilka innych rubryk. W drugiej z nich wpisujemy czas trwania praktyki (od-do). Trzecia rubryka to uzupełnienie całkowitej ilości tygodni praktyki odbytej przez praktykanta. Kolejna rubryka to miejsce na podanie formy odbywania praktyki, która może mieć postać na przykład umowy o pracę na etat lub na część etatu. Może to jednak również być umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Nie można zapomnieć o wpisaniu pełnionej funkcji technicznej i o opisaniu charakteru wykonywanych prac. W ostatniej rubryce zamieszczamy imię, nazwisko oraz pieczęć opiekuna praktyki zawodowej. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.