fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Od czasu rozporządzenia z 25 września 2014r. praktyka nie musi być już dokumentowana za pomocą książki praktyk. Od tego czasu, aby udokumentować czas spędzony na praktykowaniu, wymaga się od kandydata wyłącznie oświadczenia z załącznikiem. Jest nim nic innego jak zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. (programy do uprawnień architektonicznych)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – dokumenty o opiekunie

Nie warto odkładać spraw związanych z praktyką na ostatnią chwilę, ponieważ niektóre wymogi są dość rygorystyczne. Od ich spełnienia może zależeć nawet uznanie (bądź nie) całej naszej praktyki. Najważniejsza kwestia tyczy się opiekuna praktyki, którym może być wyłącznie osoba o nieograniczonych uprawnieniach specjalizacji wybranej przez kandydata. Oznacza to np. brak możliwości starania się o uprawnienia instalacyjne elektryczne, gdy nasz opiekun ma uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Stąd też razem z wnioskiem należy złożyć potwierdzenie (poświadczone notarialnie) posiadania uprawnień przez opiekuna praktyki. Ponadto opiekun musi należeć do członków swojej izby i opłacać roczne składki na ubezpieczenie. (testy uprawnienia architektoniczne)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – wymagania stawiane przez izbę

Przed składaniem dokumentów warto skontaktować się lub nawet odwiedzić swoją izbę, gdzie upewnimy się, jakie wymagania należy spełnić. Zdarzają się sytuacje, w których złożenie oświadczenia odbycia praktyki i dokumentów potwierdzających wykształcenie nie wystarcza. Należy też pamiętać, że komisja kwalifikacyjna nie zalicza wszystkich dni pracy. Mowa tu o nadgodzinach, pracy w weekendy czy też dniach, gdy praktykant nie wykonywał pracy związanej z wybraną specjalnością. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – tylko to, w czym naprawdę braliśmy udział

Należy też pamiętać, aby nie wpisywać w dokumentach czynności, przy których nie brało się rzeczywistego udziału. Tyczy się to nie tylko projektów czy budów ale i opiekunów praktyki. Wszelkie informacje mogą zostać przez izbę zweryfikowane, np. po numerze pozwolenia na budowę. Gdy stwierdzi ona jakiekolwiek nieprawidłowości, kandydat musi stawić się w izbie i przedstawić dokumenty uwiarygodniające przedstawiane informacje. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.