Zalety posiadania uprawnień budowlanych

Zalety posiadania uprawnień budowlanych

Na pewno posiadanie uprawnień budowlanych jest nie tylko konieczne do rozwijania się w branży budowlanej, ale też ma wiele zalet. Uprawnienia są dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień budowlanych w danej specjalności i świadczą o wiedzy i wykształceniu ich posiadacza. Ważnym aspektem jest to, że profesje inżyniera budownictwa oraz architekta są zawodami zaufania publicznego. W związku z tym osoby, które posiadają uprawnienia budowlane są bardzo cenione na rynku pracy (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Mając uprawnienia można stale podnosić swoje kwalifikacje i się dokształcać, a to wpływa na ogólną samoocenę i wzmacnia pewność siebie. Osoby, które posiadają uprawnienia budowlane mogą realizować projekty budowlane i wykonawcze oraz prowadzić własną firmę. Z pewnością dużą zaletą jest również to, że uprawnienia dają swobodę w działaniu oraz niezależność.

Zalety posiadania uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane a wyższe stanowisko

Godnym uwagi jest fakt, że posiadanie uprawnień budowlanych jest przepustką do kariery oraz możliwości zajmowania wysokich stanowisk. Osoby, które posiadają uprawnienia mogą zostać kierownikiem budowy lub projektantem. Oczywiście wiąże się to także z większą odpowiedzialnością (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Dlatego też tak ważne jest, aby na wyższych stanowiskach w branży budowlanej zasiadali kompetentni ludzie, którzy nie boją się wyzwań, ale jednocześnie mają świadomość tego, jak ważne pełnią funkcje.

Obowiązki osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania

Istotnie osoba posiadająca ww. uprawnienia jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. W jej gestii leży pełnienie wielu obowiązków (programy do uprawnień budowlanych). Zaliczają się do nich uzyskiwanie niezbędnych decyzji i opinii oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na żądanie właściwego inwestora lub organu. Jak również. sporządzanie projektów architektoniczno-budowlanych zgodnych z aktualnymi przepisami oraz decyzjami o warunkach zabudowy.

Obowiązki kierownika budowy

Oczywiście kierownik budowy także jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Do jego obowiązków należy natomiast protokolarne przejmowanie terenu budowy od inwestora. Poza tym musi zadbać o właściwe zabezpieczenie terenu, wliczając w to wszystkie obiekty budowlane, stałe punkty osnowy geodezyjnej oraz urządzenia techniczne. Co więcej musi zabezpieczyć podlegające ochronie elementy środowiska kulturowego i przyrodniczego (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Istotnie do obowiązków kierownika zalicza się także prowadzenie dokumentów budowy oraz zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu. Ważnym aspektem jest organizacja procesu budowy oraz koordynowanie zadań wiążących się z zachowaniem przepisów BHP na terenie budowy. Co więcej w ramach swoich kompetencji kierownik może zarządzić wstrzymanie prac budowlanych.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.