Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Osoby które zrealizowały praktykę zawodową mogą podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane (program egzamin uprawnienia 2020). Aby to zrobić konieczne jest złożenie wniosku do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego. Istotnie, wzór rzeczonego wniosku widnieje w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego. Opracowywaniem wniosku zajmuje się Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Oczywiście, aby nasz wniosek został zaakceptowany musimy pamiętać o załączeniu wskazanych dokumentów. I tak należy dołączyć formularz osobowy oraz oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej. Poza tym składa się odpis posiadanego dyplomu, który stanowi potwierdzenie naszych kwalifikacji. Można zatem dołączyć odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, mistrza lub technika (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Jeżeli nazwa kierunku widnieje w spisie zawartym w Rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie – dołączamy suplement do dyplomu albo z przebiegu studiów. Z pewnością nie można również zapomnieć o kserokopii uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe oświadczenia

Godnym uwagi jest fakt, że osoby starające się o rozszerzenie dotychczasowych uprawnień zobligowane są do przedłożenia już posiadanych uprawnień. Poza tym izba może wymagać od kandydata zaświadczenia z uczelni potwierdzającego, że studia odbyły się zgodnie z umową zawartą między uczelnią a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Okazuje się również, że niektóre izby wymagają od kandydata przedstawienia życiorysu zawodowego (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Poza tym możemy zostać poproszeni o kserokopię dowodu osobistego. Jak również o zaświadczenie potwierdzające przynależność opiekuna praktyki do właściwej izby samorządu zawodowego. Ponadto czasem wymaga się przedłożenia umowy lub zatrudnienia, na których podstawie realizowano praktykę zawodową.

Kopia czy oryginał?

Z pewnością najlepszy rozwiązaniem jest dokładne sprawdzenie na stronie właściwej miejscowo izby, jakich dokumentów wymaga. Istotnie, niektóre z nich wymagają, aby do dokumentów dołączyć oświadczenia o zgodności z oryginałami przedstawionych dokumentów (uprawnienia budowlane). W Kodeksie Postępowania Kwalifikacyjnego w postępowaniu administracyjnym określa się, iż dokumenty należy składać w formie oryginalnej, ale dopuszczane są również kserokopie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.