fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W sytuacji, gdy beton twardnieje w temperaturach, które są inne niż 15 stopni to deskowanie oraz rusztowanie powinno być pozostawione do momentu, aż beton osiągnie wymaganą wytrzymałość. Oprócz tego bardzo pomocne są wytyczne, które zostały opracowane przez T. Trojanowskiego. W ich przypadku termin rozdeskowywania nie jest związany z wytrzymałością betonu.[uprawnienia budowlane] Według T. Trojanowskiego zalecane jest, żeby do okresów poprzedzających proces usuwania deskowania wliczać jedynie dni o średniej dobowej temperaturze wyższej od 8 stopni. Podobne wytyczne zawarte są w normie PN-63/B-06251. W jej przypadku należy zliczać dni, gdzie średnia temperatur dobowa wynosi powyżej 0 stopni. Podczas stosowania cementu glinowego wyżej opisane terminy są o połowę krótsze w sytuacji, gdy nie zmienimy wymagań dotyczących wytrzymałości betonu.[uprawnienia budowlane testy]

Wytyczne T. Trojanowskiego
Wytyczne T. Trojanowskiego

Kontrola betonu

W sytuacji, gdy podczas procesu betonowania oraz tężenia betonu temperatura spada to przez rozpoczęciem usuwania deskowania oraz rusztowania powinno się zbadać beton czy jest on dostatecznie stwardniały. Jeżeli nie przeprowadzimy tu kontroli wytrzymałości betonu poprzez badanie walców próbnych na ściskanie, wskazanym działaniem jest zbadanie betonu poprzez uderzenie go młotkiem lub poprzez próbę wbicia w beton gwoździa, który ma długość 100 milimetrów.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jeżeli dźwięk powstający podczas uderzenia młotka jest czysty, a wbijany gwóźdź zagina się bez kruszenia powierzchni to można uznać beton za dostatecznie wytrzymały. Mimo to pewną ilość podpór powinno się pozostawiać przez dłuższy okres. Służą one wtedy jako podpory zabezpieczające. Podczas wykonywania stałych próbek kontrolnych z betonowanych części konstrukcji terminy w jakim deskowanie i rusztowanie ma zostać usunięte mogą być przesunięte. Okres przesunięcia uzależniony jest od rzeczywistej wartości wytrzymałości betonu oraz od przewidywanego obciążenia konstrukcji po procesie rozdeskowywania. Opisane kryterium może być stosowane w przypadku elementów zginanych.[akty uprawnienia budowlane]

Zasady rozdeskowywania konstrukcji betonowych

Podczas procesu rozdeskowywania konstrukcji wykonywanych z betonu istotna jest jedna zasada. Mówi ona o tym, że najpierw powinno się zdejmować deskowanie elementów drugorzędnych, które są obciążone jedynie ciężarem własnym podczas budowy. Dopiero w późniejszym etapie rozdeskowywuje się elementy nośne konstrukcji takie jak żebra czy podciągi. Wyjątkiem są jedynie słupy, które najczęściej są rozdeskowywane jako pierwsze, mimo że zaliczają się do nośnych elementów konstrukcji. Takie działanie spowodowane jest tym, że do momentu usunięcia stempli znajdujących się pod belkami nośnymi obciążone są one jedynie ciężarem własnym. Podczas rozdeskowywania belek nośnych najpierw powinno się usuwać boczne deskowania. Robi się to w celu ułatwienia karbonizacji powierzchniowych warstw betonu zwiększenia wartości energii sieciowej kamienia cementowego.[segregator uprawnienia budowlane]

Całkowite rozdeskowywanie deskowania

Proces całkowitego rozdeskowywania deskowania konstrukcji może rozpocząć się dopiero po określeniu rzeczywistej wartości wytrzymałości betonu. Jest ona określana po podstawie próbek, które przechowuje się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków, w których beton będzie dojrzewał w konstrukcji. W niektórych sytuacjach określanie wytrzymałości betonu znajdującego się w konstrukcji może odbywać się za pomocą metod niszczących. Najbardziej popularną z tych metod jest metoda sklerometryczna. Rusztowanie powinno być demontowane w sposób stopniowy. Należy unikać jednoczesnego usuwania większej ilości podpór. Proces usuwania podpór należących do rusztowania powinien być przeprowadzany w takiej kolejności, żeby nie przyczyniał się on do powstawania szkodliwych naprężeń w konstrukcji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com