fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W celu ustalenia orientacyjnego zużycia cementu marki 400 najpierw analizuje się wykresy, które podają zależności wytrzymałości betonu od ilości cementu. Wartości te podawane są w kg/m betonu. Podczas tego zabiegu uwzględnia się podział kruszywa na poszczególne grupy. Jeżeli mamy do czynienia z cementami innych marek to należy podczas ustaleń uwzględnić odpowiednie dla nich współczynniki przeliczeniowe.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

orientacyjnego zużycia cementu

Ustalenie składu betonu z kruszyw pierwszej i drugiej grupy

Podczas ustalania składu betonu wykonywanego z kruszyw grupy pierwszej i drugiej należy najpierw określić ilość cementu. Robi się to poprzez analizę wykresów. Następnym etapem jest wyznaczenie ciężaru nasypowego suchego kruszywa, które zostało zagęszczone przez wibrację. Ilość kruszywa wyznaczonego na 1 m3 oznacza się literą G. W celu określenia potrzebnej ilości wody wykonuje się próbne zaroby betonowe. Optymalną ilością wody jest taka, przy której procent wyciekania cementowego zaczyna podczas zagęszczenie nie przekracza 1,5 przy jednoczesnym rozchodzie kruszywa na 1 m3 nie różniący się o więcej niż 5% od G.[uprawnienia budowlane] Opierając się na wyznaczonej orientacyjnej wartości wykonuje się trzy zaroby betonowe, które posiadają różną ilość cementu. Jeden ma ilość założoną cementu, drugi większą o 10%, a trzeci mniejszą o 10%. Jednocześnie robi się próbki betonu. Mają one kształt kostek i wymiary 15x15x15 lub 20x20x20 centymetrów. Na nich wyznacza się wytrzymałość na ściskanie.

Ustalenie składu betonu z kruszyw trzeciej grupy

Podczas ustalania składu betonów z kruszyw trzeciej grupy zmieniają się nieco zasady. Główną zasadą według Dikowskiego dla tego rodzaju kruszyw jest przyjęcie stosownie drobnych wypełniaczy. Ważna jest również kolejność mieszania. Pierwszym etapem mieszania jest łączenie przez około 2 minuty kruszywa wraz z wypełniaczem. Kolejnym etapem mieszania, po dodaniu cementu jest dodanie odpowiedniej ilości wody określonej jak w poprzednim przypadku.[akty uprawnienia budowlane] Ilość kruszywa oraz cementu jest ustalana analogicznie jak w poprzednim przypadku. Wykorzystuje się do tego wykresy oraz znajomość ciężaru nasypowego. Dla wyznaczonych wartości wykonuje się trzy zaroby próbne. Posiadają one 120, 150 i 200 kg/m3 drobnego lub zmielonego wypełniacza. Analizując wyniki przyśpieszonego wyznaczania wytrzymałości na ściskanie należy ustalić optymalną zawartość drobnego wypełniacza, która umożliwi otrzymanie największej wytrzymałości betonu. Kolejne etapy są takie sam jak w przypadku kruszyw pierwszej i drugiej grupy. Ważne jest, aby podczas określania ilości wody dla trzech próbnych zarobów betonu wykonywać z zachowaniem takiego samego stosunku W/C podczas drugiego etapu mieszania.[uprawnienia budowlane testy

Metoda Wielocha

Autorem metody jest Wieloch. Wychodzi on z założenia, że istnieje zależność pomiędzy wytrzymałością betonu, a wskaźnikiem W/C oraz stopniem wypełnienia jam kruszywa przez zaczyn cementowy. Podczas przeprowadzania badań Wieloch zaproponował inny sposób postępowania. Przed właściwym projektowaniem składu betonu powinno się ustalić wstępne założenia.[egzamin na uprawnienia budowlane] W stanie suchym należy również przyjąć wartość współczynnika przewodności cieplnej dla betonu. Uwzględnia się przy tym poprawkę odpowiadającą normalnej wilgotności betonu. Dla tych wartości znajduje się w literaturze odpowiednią wartość ciężaru objętościowego betonu, który stwardniał po upływie 28 dni w stanie naturalnej wilgotności. Dla tego ciężaru objętościowego dobiera się odpowiednie wartości wytrzymałości obliczeniowej betonu według wzoru Bolomey’a. Należy również ustalić sposób zagęszczenia betonu, konsystencję oraz stan wilgotności kruszywa. Kolejnym etapem jest ustalenie wartości wyjściowych. Należą do nich jamistość wyjściowa kruszywa oraz ciężary nasypowe kruszywa suchego i wilgotnego, cementu i ciężary objętościowe ziarn kruszywa suchego, wilgotnego i cementu.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com