fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Brusy odbojowe umieszcza się na wrotach śluzowy od strony przeciwnej do poszycia. Robi się to w celu zapewnienia ochrony statków przed otarciem o otwarte wrota. Elementy te powinny być odpowiednio przymocowane, by ich powierzchnia licowa umieszczona była nieco głębiej niż powierzchnia licowa głów. Brusy te na wrotach powinno ustawiać się poziomo na ryglach .[segregator uprawnienia budowlane] Nie umieszcza się ich zazwyczaj na ścianach głowy śluzy. W praktyce śluzy betonowe posiadające zbrojenie powierzchni licowych są praktycznie nie wrażliwe na bezpośrednie uderzenia statków. Jest to powodem coraz rzadszego stosowania urządzeń odbojowych na ścianach komory śluz. Podczas śluzowania załoga danego statku wykorzystuje obijacze w postaci przykładowo starych opon samochodowych. Służą one w celu zabezpieczenia statku przed uszkodzeniem.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Umiejscawianie brus odbojowych

Awanporty

Awanporty są kanałami podejściowymi do śluz. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego wejścia lub wyjścia statku ze śluzy. Robią to niezależnie od warunków jakie panują w tej chwili na zewnątrz. Chodzi tutaj o wiatr oraz przepływ wody we wnętrzu kanału żeglugi. Drugim zadaniem awanportów są chwilowe postoje statków lub pociągów holowniczych podczas zajęcia śluzy przez inny obiekt pływający.[uprawnienia budowlane testy]

Wymiary awanportu

Przekrój poprzeczny awanportu powinien umożliwiać swobodne przechodzenie przez kanał jednego pociągu holowniczego podczas, gdy u brzegu stoją dwa inne. Takie rozwiązanie możliwe jest przez to, że prędkość podczas wchodzenia i wychodzenia statku ze śluzy jest ograniczona oraz ma wartość mniejszą od normalnej szybkości żeglugowej. Szerokość awanportu często przyjmuje się z wykorzystaniem założenia, że jeden z pociągów stoi przy brzegu, a drugi przepływa w sposób swobodny obok niego. Takie założenie umożliwia zmniejszenie objętości robót ziemnych podczas budowy awanportu.[uprawnienia budowlane] Awanport w całości składa się z dwóch odcinków. Pierwszym z nich jest odcinek postojowy. Wartość jego minimalnej długości powinna wynosić taką samą wartość jaką posiada długość zestawu śluzowanego lub ewentualnie co najmniej długość użytkową śluzy i odcinka wejściowego. Rozwiązanie to można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykonanie rozwiązania symetrycznego. W tym przypadku oś kanał musi pokrywać się z osia śluzy. Stosuje się to do awanportów, których szerokość uwzględnia zmieszczenie trzech statków. Drugą opcją jest zastosowanie rozwiązania, w którym mamy do czynienia z przesuniętymi względem siebie osiami awanportu i śluzy. Stosuje się je dla awanportów, które mogą pomieścić dwa mijające się zestawy. Awanporty dla śluz bliźniaczych musza mieć podwójną szerokość.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Najpopularniejsze rozwiązanie awanportu

Opisane wcześniej rozwiązania stosuje się na sztucznych drogach wodnych oraz na kanalizacji rzek dla długich kanałów podejściowych. Obecnie najczęściej spotykane są rozwiązania, w którym śluzy znajdują się bezpośrednio w sąsiedztwie stopnia piętrzącego. Projektuje się tutaj bardzo krótkie kanały podejściowe. Taka ich długość umożliwia bezpieczeństwo podczas wprowadzania oraz wyprowadzania statków z wnętrza śluzy. Rolę awanportu w tym przypadku pełni koryto rzeki i to ono umożliwia chwilowy postój statków. Nie jest to jednak rozwiązanie najbardziej korzystne żeglugowo, ale jest stosunkowo tanie. Dla skrajnych przypadków można spotkać się z konstrukcją, gdzie śluza jest bezpośrednio związana ze stopniem piętrzącym. W tym przypadku niezbędne jest wydzielenie awanportu z koryta rzeki.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com