fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Cieplna izolacyjność w ogrzewanych podłogach

Izolacyjność cieplna ogrzewanych podłóg jest bardzo ważnym elementem, do którego należy przyłożyć się z dużą starannością. Poprawnie wykonana izolacja pozwoli ograniczyć straty ciepła oraz korzystnie wpłynie na termiczny komfort osób, jakie będą korzystać z pomieszczeń w budynku. Mając do czynienia z konstrukcją ogrzewanej podłogi, jaką wymaga się w oparciu o obowiązujące przepisy cieplna izolacyjność, jaka musi zostać uzyskana dla części przegrody, która to znajduje się pod grzewczą warstwą musi zostać zachowana na odpowiednim wymaganym poziomie. Można zauważyć tu różnice w wymaganiach, które obejmują cieplną izolacyjność warstw, pod grzewczą warstwą w ogrzewanych podłogach zgodnie z nomą, oraz przyjmując wymagania ujęte w technicznych warunkach. Takie powstałe różnice osiągają niekiedy poziom przy niektórych konstrukcjach do 160%, a wraz z nowymi przepisami budowlanych warunków wartość ta wynosi 215%. (uprawnienia budowlane 2022)  

Cieplna izolacyjność w ogrzewanych podłogach
Cieplna izolacyjność w ogrzewanych podłogach

Pomieszczenia o danej kategorii

Pomieszczenia, które zalicza się do kategorii A albo B muszą cechować się powierzchniową temperaturą posadzki wynoszącą w przedziale 20 do 28°C. Kiedy mamy do czynienia z budynkiem o kategorii C, temperatura ta musi kształtować się na poziomie do 30°C. Jednak najbardziej korzystne warunki uzyskać można przy powierzchniowej temperaturze posadzki, która osiąga wartość 23,5°C. Mając na uwadze wskaźnik PDᵥ dla pomieszczeń o kategorii A, temperaturowa różnica w pionie między głową, a kostkami u nóg osób znajdujących się w pomieszczeniu nie może wynosić więcej niż 2,7 K. W przypadku pomieszczeń o kategorii B 3,3 K, a dla pomieszczeń o kategorii C 4,2 K.  (uprawnienia budowlane program) 

Izolacyjne warstwy

Zgodnie z normami wymaga się w różnych przegrodach stosowanie izolacyjnej warstwy pod grzewczą warstwę, której grubość wynosi od 7 do 9 cm.   (uprawnienia budowlane segregator )  Techniczne warunki wymagają, aby grubość tej warstwy wynosiła do poziomu 14 cm w przypadku stropu nad ogrzewanym pomieszczeniem. W stropie nad przejazdem grubość powinna wynosić 21 cm, jeżeli izolacyjny materiał posiada cieplną przewodność na poziomie 0,040 W/(m K) oraz 9 i 13 cm, kiedy materiał posiada przewodność wynoszącą 0025 W/(m K).(uprawnienia budowlane) 

Spełnienie kryterium PDᵥ

Chcąc spełnić kryterium związane ze wskaźnikiem PDᵥ z jego dopuszczalnymi wartościami, w przypadku pomieszczeń o kategorii A różnica w powietrzu w pionie, jaka występuje między  głową, a  kostkami osób, które siedzą nie może przekroczyć więcej niż 2,7 K, dla B 3,3 K, a dla C 4,2 K. Na podstawie charakterystyki linii wskaźnika opisującego dyskomfort wynika, że kiedy różnica temperatury wzrasta między nogami człowieka a jego głową, w takim wypadku pogorszeniu ulegają cieplne odczucia. Kiedy taka różnica wynosi od 5 do 6 K, wartość związana ze wskaźnikiem wzrasta do poziomu 20 – 35 %. Można zauważyć tu analogię, która wskazuje, że nie można przesadzić z powierzchniową wysokością temperaturą posadzki. Na poziomie głowy w pomieszczeniu temperatura wynosić powinna 25°C, na kostkach nie może ona przekraczać wartości większej niż 28°C. Będzie to najbardziej optymalna temperatura, która zapewni komfort osobom znajdującym się w takim pomieszczeniu. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com