Układy torów kolejowych

Rodzaje układów

Istnieje kilak schematów odnośnie układów torów kolejowych w zakładzie przemysłowym (uprawnienia budowlane – egzamin). Wyróżnia się układy takie jak:

– czołowy (ze ślepymi torami),

– obwodowy,

– przelotowy,

– mieszany

Układy torów kolejowych
Układy torów kolejowych

Wybierając odpowiedni schemat należy skupić się na kilku sprawach. Po pierwsze – transport kolejowy powinien być najkrótszy. Należy wybrać prostolinijny przebieg ładunków, bez konieczności zmiany kierunku oraz bez skrzyżowań. W przypadku, gdy występuje średni i duży obrót ładunków, to wystarczy jedno przyłączenie. W sytuacji, gdy jest bardzo duży obrót, to niezbędne są dwa przyłączenia. Jeden jest wówczas do przyjęcia ładunków ze stacją przyłączeniową, a drugie – dla gotowej produkcji z posterunkiem bądź mijanką. Po drugie – ważne jest, żeby unikać:

– skrzyżowania torów ze sobą,

– skrzyżowania torów z drogami kołowymi i przejściami dla pieszych.

Transport materiałów ma wówczas charakter wahadłowy. Wyróżnia się takie odmiany układu czołowego:

– pojedyncza odnoga bez stacji zakładowej, którą wykorzystuje się przy niewielkim obrocie towarowym,

– sieć rozgałęziona (z kilkoma odnogami), bez stacji zakładowej wykorzystuje się przy małym obrocie towarowym,

– sieć rozgałęziona ze stacją zakładową, którą stosuje się przy średnim obrocie towarowym (uprawnienia architektoniczne 2021).

Układ obwodowy

Wyróżnia się takie rodzaje układu obwodowego:

– zwykły,

– z poprzecznymi torami,

– z podłużnymi torami pośrednimi.

Zaletami układu obwodowego, bez rozróżnienia na rodzaje, są:

– krótkie przebiegi,

– podłużny kierunek procesów produkcji,

– możliwość rozmieszczenia poszczególnych torów na różnych poziomach (przy terenie pochyłym),

– możliwość prowadzenia dróg kołowych i pieszych bez krzyżowania się z głównymi torami kolejowymi.

Do wad z kolei zalicza się:

– konieczność stosowania ruchu wahadłowego i trudność manewrowania wagonami, zwłaszcza gdy nie ma stacji zakładowej,

– przy rozgałęzionej sieci brak bezpośredniego połączenia poszczególnych oddziałów ze sobą (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Z kolei układ obwodowy zwykły ma takie zalety jak:

– możliwość stosowania systemów przejazdów obwodowych,

– ciągłość i prostota pracy transportu,

– łatwość manewrowania wagonami bez skrzyżowań na odcinku stacji załadowczej.

Wśród wad można znaleźć:

– zapotrzebowanie na szeroką działkę – ok. 400 m szerokości,

– brak obsługi środkowej części terenu,

– znaczna długość trasy przebiegu pustych wagonów kolejowych,

– krzyżowanie się torów z ruchem kołowym i pieszym.

Produkcja przebiega wówczas w sposób poprzeczny, prostopadły do torów. W związku z tym można go wykorzystać tylko tam, gdzie nie ma konieczności korzystania z taboru kolejowego podczas produkcji.

Układy obwodowe z poprzecznymi i podłużnymi torami charakteryzują się tym, że:

– usuwają trudności obsługi wewnętrznej części terenu,

– zmniejszają długość trasy przebiegu pustych wagonów.

Jednak konieczne jest zwiększenie powierzchni terenu. Dodatkowo komunikacja między oddziałami, które znajdują się po różnych stronach torów jest utrudniona. Oprócz tego rośnie liczba skrzyżowań między torami a drogami kołowymi i pieszymi.

Układ przelotowy

Odmianami układu przelotowego są układy:

1) częściowo przelotowy ze ślepym torem wyciągowym:

a) pozwala na korzystanie z przejazdów wahadłowych oraz obwodowych,

b) stosowany, kiedy działka nie jest szeroka (poniżej 400 m) i nie można wykorzystać układu obwodowego,

c) wykorzystywany, gdy proces technologiczny wymaga dużego frontu załadowania i rozładowania wagonów,

d) zalety:

– nie wymaga dużej szerokości działki,

– skraca drogę przebiegu pustych wagonów,

– pozwala na manewrowanie wagonami wewnątrz zakładu,

– umożliwia stosowanie procesu technologicznego biegnącego wzdłuż osi zakładu,

e) wady:

– krzyżowanie się torów kolejowych z drogami kołowymi i pieszymi,

– zwiększenie długości torów kolejowych,

2) przelotowy z dwiema stacjami zakładowymi:

– stosowany w bardzo dużych zakładach przemysłowych,

– pozwala na jednokierunkowy przepływ ładunków,

– jedna ze stacji pełni funkcję przyjmowania surowców, druga wysyła gotowe wyroby,

– zyskuje się skrócenie drogi przebiegu pustych wagonów,

– zyskuje się dużą zdolność przepustową torów kolejowych (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.