fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Transport przenośnikami taśmowymi przebiega w sposób ciągły. Przez tę cechę można go zaliczyć do jednych z najbardziej wydajnych. Właśnie z tego powodu jest on szeroko stosowany podczas przemieszczania sypkich materiałów oraz masy betonowej. Dla małych odległości transport ten w przypadku masy betonowej może być masowy. Rzadziej stosuje się go przy większych odległościach. Niestety podczas tego transportu może dojść do odmieszywania się masy betonowej. Z tego powodu samodzielnie jest on rzadko spotykany na budowach.[uprawnienia budowlane testy]

Transport przenośnikami taśmowymi
Transport przenośnikami taśmowymi

Wymagania dotyczące przenośników taśmowych

Po przeprowadzeniu badań odnośnie do przenośników taśmowych stwierdzono, że poszczególne zespoły które wchodzą w ich skład powinny mieć jak największa długość. Jest to spowodowane faktem, że podczas opadania masy betonowej z jednej taśmy na drugą dochodzi do odmieszywania się masy w pewnym stopniu. Oprócz tego prędkość ruchu taśmy powinna być mniejsza niż 1,2 m/s.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wyższe wartości mogą powodować dynamiczne oddziaływanie rolek przez co dochodzi również do odmieszywania się masy betonowej. Proces ten polega na tym, że konkretne frakcje oddzielają się od głównej masy betonowej i odkładają wzdłuż taśmy. Na przenośnikach taśmowych dochodzi również do utraty pewnej ilości zaczynu cementowego. Ma ona miejsce na taśmie, która zazwyczaj ustawiona jest pod pewnym kątem od poziomu.

Odmieszywanie się masy betonowej

Stopień wspomnianego procesu odmieszywania się jest uzależniony od konsystencji jaką posiada masa betonowa. Dla konsystencji plastycznej i uziarnieniu kruszywa wynoszącym do 80 mm ten proces praktycznie nie występuje. Jeżeli jednak frakcje kruszywa są większe to odmieszywanie się składników betonu jest zauważalne.[segregator uprawnienia budowlane] Głównie ma ono miejsce w punktach przeładunkowych. Oznacza to, że występują podczas zmiany kierunku taśmociągu oraz na końcach poszczególnych zespołów danego taśmociągu. Odmieszywanie się masy betonowej jest silne w miejscu samego betonowania bloku budowli. Głównie w momencie opuszczania masy przez rękaw teleskopowy, który ustawiony jest na przenośniku taśmowym. W tym przypadku proces ten uzależniony jest głównie od wysokości z jakiej spada masa betonowa. Należy pamiętać, że występuje ono zawsze podczas zrzucania masy z pewnej wysokości.[akty uprawnienia budowlane]

Przykładowy schemat wytwórni betonu

Przykładem schematu układu przenośników oraz wytwórni betonu będzie budowa stopnia wodnego „Swirstoj”. Masa betonowa z wytwórni była przemieszczana przy użyciu dwóch ciągów przenośników. Odbywało się to do punktu przeładunkowego. Następnie były one dalej przemieszczany przez pojedyncze przenośniki, które znajdowały się na estakadzie.[uprawnienia budowlane] Poprzeczny przenośnik był zasilany przez wózek zrzutowy. Zadaniem tego przenośnika było dostarczanie masy betonowej do rękawów teleskopowych. Z każdej strony przenośnika znajdowało się po pięć rękawów teleskopowych. Ich długość wynosiła od 8 do 10 metrów. Na końcu przenośnika powinien być podwieszony jeden dodatkowy rękaw. W celu zapewnienia równomiernego układania masy betonowej w bloku była ona kierowana kolejno do poszczególnych rękawów. Używano do tego wózków lub urządzeń zrzutowych przestawnych. Średnia powierzchnia bloku, który był betonowany wynosiła 250 m2. Były one wysokie na 6 metrów. Długość rękawów teleskopowych stosowanych podczas tej budowy wynosiła aż 12 metrów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com