fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obliczenia cieplne mogą być przeprowadzane na podstawie równania spadku temperatur M. Mayera. W tym przypadku punktem wyjściowym do nich jest ustalenie niezbędnej temperatury w momencie początku procesu wiązania. Temperatura ta jest temperaturą, która w danych warunkach umożliwi przebieg procesu wiązania, który zapewni uzyskanie pożądanych właściwości betonu przez jego ewentualnym zamarznięciem. Samo równanie wykorzystywane jest do tego, żeby podczas dostosowywania do ustalonej temperatury w momencie rozpoczęcia procesu wiązania obliczyć niezbędną temperaturę wstępną mieszanki betonowej.[uprawnienia budowlane testy]

Spadek temperatury M. Mayera
Spadek temperatury M. Mayera

Projektowanie wstępnej temperatury betonu

Proces projektowania wstępnej temperatury betonu musi odbywać się w odpowiedniej kolejności. Najpierw ustala się żądane właściwości betonu. Następnie ustalany jest skład tego betonu. Później dobiera się sposób wykonania oraz transportu mieszanki betonowej. Kolejnym etapem jest ustalenie warunków procesu dojrzewania oraz wybór metody jaką wykonywany będzie beton. Następnie ustala się początek procesu wiązania w godzinach od momentu zarobienia. Później obliczana jest temperatura mieszanki betonowej, która ma występować po ułożeniu jej w deskowaniu. Ostatnim etapem jest obliczenie temperatury mieszanki betonowej, która ma występować podczas procesu mieszania w betoniarce.[akty uprawnienia budowlane]

Izolacja betonu

W niektórych przypadkach stosuje się izolację dla betonu. W sytuacji, gdy chcemy zamienić przewidzianą wcześniej izolację na nową można tego dokonać. Należy jednak pamiętać o zachowaniu warunku, że zamieniona warstwa izolacyjna musi posiadać taki sam współczynnik przenikania ciepła K. Bardzo ważne podczas stosowania izolacji ma solidność jej wykonania. Z tego powodu izolacja deskowania powinna być wykonywana przed ułożeniem mieszanki betonowej.[segregator uprawnienia budowlane] Oprócz tego mieszanka betonowa powinna być przykrywana odraz po procesie jej zagęszczenia. Izolacja powinna być wykonywana jak najszczelniej, żeby nie tworzyły się tu kominy ucieczki ciepła oraz przeciągi. Zjawiska te mogą być bardzo szkodliwe, głównie dla partii betonu, które są bezpośrednio narażone na ich oddziaływanie. W tej kwestii najbardziej narażone są elementy cienkie oraz wystające. Zaliczają się do nich również naroża. Jeżeli przewidywane są dwie warstwy izolacji to powinny być one kładzione razem. Spowodowane jest to tym, że zazwyczaj jedna z nich wykonywana jest z materiału przenikliwego, a druga ze szczelnego. Warstwa szczelna taka jak papa czy brezent powinna być zawsze kładziona od strony zewnętrznej. Dzięki temu redukuje ona współczynnik przenikania ciepła K często do połowy jego wartości. W przypadku stosowania cienkich warstw materiału izolacyjnego układa się je na zakład, a grube warstwy na styk.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Łączenie metod

Sytuacja łączenia ze sobą metody stosowania izolacji wraz z metodą przyśpieszania wiązania poprzez dodanie na przykład domieszek pozwala uzyskać bardzo dobre efekty. Możliwe jest wtedy złagodzenie warunków izolacji lub skrócenie czasu procesu pielęgnacji w osłonie. Można tym sposobem również obniżyć ilość cementu lub czasami zastosować cement o niższej marce.[uprawnienia budowlane]

Metoda zachowania ciepła

Kolejna metodą jest metoda zachowania ciepła. Podczas jej stosowania również wolne powierzchnie zagęszczonej mieszanki są przykrywane. Tutaj jednak otulina jest traktowana jako zabezpieczenie przed oziębieniem miejscowym, a nawet powierzchniowym. W konstrukcjach o cienkich elementach beton bardzo szybko się oziębia. Na podstawie oraz obserwacji w praktyce zauważono, że dla niższych temperatur niż -8 stopni zabezpieczenie ciepła poprzez zastosowanie izolacji termicznej dzięki której możliwe jest uzyskanie w krótkim czasie znacznej wytrzymałości betonu jest ekonomiczne nieuzasadnione i często niemożliwe. W takiej sytuacji lepiej jest dostarczać do mieszanki betonowej ciepło przez proces podgrzewania po jej ułożeniu w deskowaniu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com