fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ściany wykonywane z lekkich betonów kruszywowych należy robić ze szczególną ostrożnością i starannością. Ważne jest, żeby w każdym z przekrojów struktura betonu była taka sama. Najbardziej znaczące jest to podczas wykonywania betonów jamistych, aby zachować równomierną strukturę, ponieważ w sytuacji pojawienia się w niektórych miejscach betonu zwartego, ściany będą mieć obniżoną izolacyjność cieplną. Mogą one również ulec przemarzaniu.[akty uprawnienia budowlane]

Ściany z lekkich betonów kruszywowych
Ściany z lekkich betonów kruszywowych

Wysychanie betonów

Bardzo istotną kwestią jest szybkość z jaką wysychają ściany wykonywane z betonów kruszywowych. W przypadku betonów jamistych kruszywowych proces ten jest szybszych, gdy nie są one otynkowane. Z tego powodu w przypadku ścian monolitycznych wykonywanych z betonów jamistych nie powinno się ich tynkować zaraz po ich wykonaniu. Dopiero można to robić po upływie od 6 do 12 miesięcy. Dokładny czas uzależniony jest od warunków klimatycznych, które panują w danym okresie. Budynki, które zostają wnoszone w jednym roku dopiero w kolejnym powinny być tynkowane.[egzamin na uprawnienia budowlane] Ważne jest, że betony jamiste po procesie otynkowania są mniej narażone na zawilgocenie spowodowane opadami niż betony zwarte. Jest to spowodowane ich małym podciąganiem kapilarnym wody. Z tego powodu w momencie, gdy tynk zostanie zawilgocony to wilgoć się nie rozprzestrzenia w całym przekroju ściany. Gorsze wyniki w tym zakresie otrzymuje się w betonach zwartych.

Tynkowanie ścian

Po upływie od 6 do 12 miesięcy ściany, które są wykonywane z betonów jamistych nie mogą być pozostawiane bez zewnętrznych tynków. Jest to spowodowane dużą przepuszczalnością powietrza materiału może dochodzić do dużych strat ciepła. Ściany, które wykonywane są z betonów komórkowych nie muszą być tynkowane od zewnątrz. Stosowanie tynku utrudnia proces wysychania. Oprócz tego pod jego warstwą podczas zimy gromadzi się wilgoć. Mimo tego, że latem proces wysychania jest szybszy to ciągłe zmiany wilgotności mogą przyczyniać się do odwarstwiania i odpadania tynku. Jeśli mamy do czynienia z elementami zbrojonymi to może dochodzić nawet do korozji stali.[segregator uprawnienia budowlane]

Zjawisko mostków termicznych

Mostki termiczne są bardzo szkodliwym zjawiskiem dla konstrukcji. Tworzą się one głównie w narożnikach, w miejscach połączenia poszczególnych elementów oraz w miejscach, gdzie występują wstawki wykonane z materiałów o większym współczynniku przewodności cieplnej. Przykładem mogą być tu żelbetowe słupy, wieńce czy nadproża. W miejscu, gdzie dochodzi do mostków termicznych ściany mogą ulegać zawilgoceniu oraz przemarzaniu. Oprócz tego mostki termiczne przyczyniają się do powiększenia strat cieplnych.[uprawnienia budowlane testy] Powinno się szczególnie zwracać uwagę na to zagadnienie podczas procesu projektowania. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby projektowanie przegród bez mostków termicznych. Jest to jednak niemożliwe dla niektórych typów przegród. W tej sytuacji przegrody powinny być tak wykonywane, aby powstały mostek termiczny nie powodował zawilgocenia powierzchni. Temperatura występująca na powierzchni mostka jest tym niższa im większa szerokość on posiada. Z tego powodu spoiny pomiędzy blokami lub żebra betonowe powinny być wykonywane jak najwężej. W tym przypadku znaczenie ma czy spoina jest szeroka na 1 czy 4 centymetry, ponieważ przy większych szerokościach spoin ściany często ulegają przemarzaniu.[uprawnienia budowlane]

Eliminacja mostków termicznych

Jednym z lepszych sposobów eliminowania mostków termicznych jest przykrywanie ich przez dodatkowe wkładki ocieplające. Były nad tym prowadzone badania. Wykazały one, że żebra betonowe, które mają dostateczne ocieplenie nie są niebezpieczne dla konstrukcji ściennych. Zauważono również, że takie wykonanie spełnia wymagania termiczne. Ocieplenie to powinno się w szczególności wykonywać w narożnikach oraz połączeniach ścian wielkopłytowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com