fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rusztowanie zawieszone jest wykorzystywane do betonowania konstrukcji mostowych za pomocą metody nawisowej. Dla dużych rozpiętości rusztowanie przesuwne jest wykonywane tak samo jak konstrukcja stalowa kratowa. Może ona posiadać znaczne długości. Jako przykład takiej konstrukcji może posłużyć konstrukcja, która została wykorzystywana podczas budowy mostu kolejowego znajdującego się na rzece Lualaba w Kongo. Roboty podczas tej budowy odbywały się tak, że most pomocniczy wykonany ze stali był najpierw wypuszczany wspornikowo w kierunku środkowego przęsła z jednego filara środkowego a następnie z drugiego.[uprawnienia budowlane] Poszczególne odcinki konstrukcji tego mostu były betonowane wykorzystując do tego deskowanie i rusztowanie, które zawieszone było na stalowej konstrukcji. W końcowej fazie most stalowy pomocniczy opierał się na końcach wspornikowo wystających wcześniej zrobionych częściach należących do przęsła środkowego. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego podparcia mostu pomocniczego stalowego podczas procesu betonowania odcinka środkowego przęsła uzyskuje się wstępne zwiększenie momentów podporowych. Następnie usuwa się most pomocniczy i konstrukcja mostowa w strefie momentów dodatnich doznaje wstępnego sprężenia. Dzięki niemu dodatnie momenty pochodzące od obciążenia ciężarem własnym konstrukcji oraz od obciążenia ruchomego ulegają zmniejszeniu.[uprawnienia budowlane testy]

Rusztowanie zawieszone do metody nawisowej
Rusztowanie zawieszone do metody nawisowej

Rusztowanie o specjalnej konstrukcji

Często podczas wykonywania mostów sprężonych za pomocą metody nawisowej stosowane są rusztowania o specjalnej konstrukcji. Specjalne konstrukcje rusztowania są uzależnione uwzględnianiem szeregu wpływów jakie wywiera technika sprężania na rusztowanie oraz odwrotnie. Trzeba mieć na uwadze, że podczas sprężania konstrukcji mostu ulega na odkształceniu sprężystemu. Wraz z tą konstrukcją rusztowanie również powinno się odkształcać. Należy więc podczas projektowania zadbać o jak największe ułatwienie tego odkształcenia.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podpory

W przypadku konstrukcji rusztowań jak największa liczba sprężystych podpór, które mogą pracować jako słupy wahadłowe jest często jak najbardziej wskazana. Mogą być tu wykorzystywane podpory w postaci pojedynczych jarzm, które składają się ze stężonych słupów tylko w płaszczyźnie jarzma. Pracują one tak samo jak ściany wahadłowe. Mogą być tu wykorzystane również podwójne jarzma lub wieże, które mają konstrukcję kratową przestrzenną. W tym przypadku należy jednak uwzględnić, że mają one większą sztywność. Jest ona czasem konieczna dla znacznych wysokości podpór. W przypadku, gdy chcemy zapewnić większą możliwość odkształceń podporom wieżowym to górna część wieży powinna być wykonywana z pojedynczego rzędu słupów, które tworzą łatwo odkształcalne jarzmo.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Rusztowanie pod most belkowy

Przykładem rusztowania pod most belkowy żelbetowy, który był sprężony jest konstrukcja znajdująca się nad rzeka Konzig znajdujący się pod Steinach. Rusztowanie to złożone było z podwójnych oraz pojedynczych jarzm. Kolejnym przykładem może być rusztowanie mostu przechodzącego przez Dunaj pod miastem Untermarchtal. Podporami w tym rusztowaniu były drewniane wieże, które miały konstrukcję kratową przestrzenną.[akty uprawnienia budowlane] Przez duże odstępy pomiędzy podporami rusztowania niezbędne jest zastosowanie konstrukcji przęseł rusztowaniowych, które mają większe rozpiętości.  Są one wykonywane ze stalowych dźwigarów walcowanych, blach lub z belek kratowych. Można zastosować tutaj również kratownice rusztowaniowe inwentaryzowane. Rusztowanie z taką konstrukcją charakteryzuje się stosunkowo małą sztywność w kierunku podłużnym. W celu zwiększenia tego parametru oraz przeniesienia poziomych sił na filary oraz przyczółki na okres od momentu sprężania konstrukcji mostowej rusztowanie może być połączone z przyczółkami i filarami mostowymi. Połączenie to należy usunąć przed rozpoczęciem procesu sprężania.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com