fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prowadzenie dziennika budowy

Oczywiście bardzo ważną kwestią jest prowadzenie dziennika budowy. Należy prowadzić go w czasie wykonywania robót budowlanych. Istotnie jeżeli nie wymaga się pozwolenia na budowę, wówczas nie trzeba prowadzić dziennika budowy. Godnym uwagi jest fakt, że na całość dokumentacji budowy składają się wpisy w dzienniku razem z pozwoleniem na budowę oraz projektem. W ten właśnie sposób dokumentuje się wszelkie roboty budowlane oraz związane z nimi wydarzenia (uprawnienia budowlane – egzamin). Ważnym aspektem jest zachowanie chronologii zdarzeń oraz poszczególnych prac.

Prowadzenie dziennika budowy

Wpisy w dzienniku budowy

Istotnie za prowadzenie dziennika i dokonywanie w nim wpisów odpowiedzialny jest kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Poza tym w dokumencie wpisani są także wszyscy uczestnicy procesu budowlanego (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Są to osoby kierujące robotami budowlanymi, sprawujące nadzór budowlany, inwestorski oraz autorski. Oczywiście każda z tych osób musi posiadać uprawnienia budowlane. Co więcej przyjęcie na siebie ww. obowiązków trzeba potwierdzić podpisem w dzienniku.

Odpowiedzialność związana z prowadzeniem dziennika budowy

Istotnie lista osób uprawnionych do dokonywania wpisów w dzienniku jest zamknięta. Zatem uwagi do dziennika mogą wprowadzać: inwestor, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant. Godnym uwagi jest fakt, że te osoby mogą także sprawdzać kto i jakich dokonał wpisów (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Bezsprzecznie należy pamiętać o tym, iż w świetle Prawa karnego dziennik budowy jest dokumentem. W związku z tym osoby go prowadzące podlegają odpowiedzialności karnej, związanej z fałszerstwem intelektualnym.

Konkludując, dziennik budowy musi zawsze znajdować się na terenie budowy, aby osoby uprawnione do jego prowadzenia miały do niego stały dostęp.

Kary związane z brakiem dziennika budowy lub świadczenia w nim nieprawdy

Ważnym aspektem jest wspomniana wcześniej odpowiedzialność ciążąca na osobach uprawnionych do prowadzenia dziennika (egzamin na uprawnienia budowlane). Zgodnie z art. 271 kodeksu karnego osoba, która jest uprawniona do wystawiania dokumentu, a poświadcza w nim nieprawdę, narażona jest na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Co więcej, również prawo budowlane może nakładać sankcje.

W związku z powyższym za brak dziennika podczas przystąpienia do budowy lub robót budowlanych wiąże się z karą grzywny. Istotnie na prawie każdej budowie musi znajdować się dziennik budowy. Z kolei dokonywanie w nim wpisów przede wszystkim należy do kierownika budowy (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Z pewnością warto mieć to na uwadze i bezwzględnie stosować się do przepisów prawa, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com