fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wibrowanie

Wibrowanie wykorzystywane jest do betonów, które mają konsystencję wilgotną oraz gęstoplastyczną. W przypadku dobrze rozwiniętego przekroju oraz gęstego uzbrojenia mogą być one stosowane również do konsystencji plastycznej. Na skutek działania szybkich drgań wibratora dochodzi do zaniku siły tarcia i przyczepności w mieszance.[uprawnienia budowlane testy] Rezultatem tego jest fakt, że mieszanka przechodzi w stan ciężkiego płynu. Cięższe ze składników betonu na skutek działania siły ciężkości układają się ściśle i dzięki temu wypełniają wszystkie luki oraz wolne przestrzenie. W tej sytuacji zaczyn cementowy jest wypychany do góry. W procesie wibrowania można stosować różnego rodzaju wibratory. Przykładem mogą być wibratory powierzchniowe, wgłębne, przyczepne oraz stoły wibracyjne. W dzisiejszych czasach proces wibrowania jest najbardziej rozpowszechnioną metodą służącą do zagęszczania betonów we wszystkich typach konstrukcji budowlanych oraz w zakładach prefabrykacji. Betony, które są wibrowane są tanie oraz mają dobre właściwości fizykomechaniczne.[akty uprawnienia budowlane]

Wibrowanie
Wibrowanie

Prasowanie

Kolejną metodą jest prasowanie. Stosuje się w niej prasy hydrauliczne, które wywołują ciśnienie wynoszącą 100-300 atn lub czasami nawet 1000 atn. Ich działanie polega na zastępowaniu siły dynamicznej ubijaka mechanicznego za pomocą dużej siły statycznej. Siła ta poprzez przezwyciężenie tarciu w mieszaninie powoduje, że składniki betonu się ściśle układają. Oprócz tego usuwa ona nadmiar wody zarobowej, co w tym samym czasie prowadzi do przyśpieszenia procesu tężenia betonu. Metoda ta stosowana jest w zakładach prefabrykacji podczas produkowania elementów, które mają proste kształty.[segregator uprawnienia budowlane] Jako przykład można podać płytę chodnikową, kostkę czy rury. W przypadku większych elementów takich jak płyty ścienne czy stropowe stosowane są prasy mechaniczne, które wykorzystują zasadę dźwigni lub śruby. Pewnym rodzajem prasowania jest walcowanie betony za pomocą walców, które dają ciśnienie kilku lub kilkunastu kg/cm2.

Utrząsanie

Kolejną metodą jest utrząsanie. Polega ono na rytmicznym lub arytmicznym podnoszeniu mieszanki wraz z formą na wysokość wynoszącą 2-25 milimetrów i następnie spuszczaniu na twardą podstawę z częstotliwością wynoszącą od kilkudziesięciu do kilkuset impulsów na minutę. Dzięki temu dochodzi do zagęszczenia mieszanki na zasadzie działania sił bezwładności jej składników dla warunków częściowo zmniejszonych sił tarcia oraz przyczepności międzycząsteczkowej. Metoda ta stosowana jest w zakładach prefabrykacji betonów, które mają konsystencję sucho-wilgotną nie wystarczającą do zawibrowania. Metoda ta umożliwia uzyskiwane dużej wytrzymałości, dużej szczelności oraz niskiego skurczu betonu.[uprawnienia budowlane]

Odpowietrzanie

Odpowietrzanie zwane również próżniowaniem stosowane jest do betonów, które mają konsystencję półciekłą oraz ciekłą. Polega ono na odciąganiu z betonu powietrza oraz nadmiaru wody za pomocą specjalnej aparatury odpowietrzającej oraz pompy próżniowej. Pompa ta służy do wytwarzania podciśnienia. Podciśnienie to jest wywierane na powierzchnię betonu i dzięki temu dochodzi do przemieszczania się cząstek masy betonowej. Masa betonowa ta wraz z usuwaniem wody osiada i ulega zagęszczeniu. Metoda ta stosowane jest głównie na budowach oraz w zakładach prefabrykacji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Wirowanie

Kolejną metodą jest wirowanie. Polega ono na zagęszczaniu mieszanki betonowej na skutek działania siły odśrodkowej, która ma wielkość przynajmniej 1 kg/cm2. Siła ta powstaje podczas obracania formy wraz z mieszanką. W procesie tym ziarna kruszywa, które są cięższe są przemieszane ku zewnętrznym ścianom produkowanego elementu. Tam prasują się i zagęszczają i przez to wypierają one lżejszy zaczyn cementowy oraz wodę do środka. Metoda ta stosowana jest do betonów, które mają konsystencję od gęstoplastycznej do półciekłej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Ważne jest, że nadmiar wody, który powstaje na wewnętrznej powierzchni przyczynia się do poprawianie współczynnika W/C betonu. Metodę tą można zauważyć podczas produkowania rur ciśnieniowych, słupów oraz pali w zakładach prefabrykacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com