fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Praktyka zawodowa – podstawowe informacje

Ubiegając się o nadanie uprawnień budowlanych mamy świadomość, że na swojej drodze musimy spełnić wiele warunków. Jednym z nich, określonym w specjalnym rozporządzeniu, jest konieczność odbycia praktyki. Od 25 września 2014r. praktyka zawodowa powinna być udokumentowana przez złożenie oświadczenia-potwierdzenia odbycia praktyki. Potrzebne będzie także zbiorcze zestawienie odbytej przez nas praktyki zawodowej. Oba dokumenty znajdziemy w załączniku nr 1 do rozporządzenia dotyczącego samodzielnego pełnienia funkcji technicznych. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Praktyka zawodowa – kiedy ją rozpocząć?

Naszą praktykę możemy rozpocząć już w dniu uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Jej rozpoczęcie jest także możliwe w momencie uzyskania tytułu technika lub mistrza. Tak samo zresztą to wygląda po uzyskaniu dyplomu o posiadaniu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika w posiadanym zawodzie. Praktyka zawodowa jest zawsze potwierdzana przez osobę do tego uprawnioną. Oznacza to nie tylko wpis na listę członków izby samorządu zawodowego, ale i posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Praktyka zawodowa po III roku studiów

Przepisy potwierdzają, że do praktyki zawodowej można zaliczyć praktykę mającą miejsce zaraz po ukończeniu III roku studiów. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, jako kandydaci do uprawnień musimy zadbać o odpowiednią dokumentację. Zobowiązujemy się do przedłożenia dokumentu potwierdzającego datę zakończenia III roku studiów. Jest on wystawiany przez uczelnię wyższą. Oprócz tego składamy klasyczny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Oczywiście uprawnienia osoby nadzorującej naszą praktykę muszą pokrywać się z uprawnieniami i specjalnością, którą wybraliśmy. Zakres jej uprawnień może przewyższać nasz wybór, jednak nie może być niższy. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Praktyka zawodowa za granicą

Jeżeli praktykę zawodową odbyliśmy poza granicami Polski, nasza dokumentacja również będzie wyglądała nieco inaczej. Musimy przede wszystkim dostarczyć dokument, w którym znajdzie się lista robót i obiektów budowlanych w których bezpośrednio braliśmy udział. Mogliśmy też przy nich pełnić jakieś funkcje techniczne. Dokument musi również potwierdzać okres trwania praktyki i ocenić ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną kandydata na uprawnienia. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.