fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa – podstawowe informacje

Ubiegając się o nadanie uprawnień budowlanych mamy świadomość, że na swojej drodze musimy spełnić wiele warunków. Jednym z nich, określonym w specjalnym rozporządzeniu, jest konieczność odbycia praktyki. Od 25 września 2014r. praktyka zawodowa powinna być udokumentowana przez złożenie oświadczenia-potwierdzenia odbycia praktyki. Potrzebne będzie także zbiorcze zestawienie odbytej przez nas praktyki zawodowej. Oba dokumenty znajdziemy w załączniku nr 1 do rozporządzenia dotyczącego samodzielnego pełnienia funkcji technicznych. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Praktyka zawodowa – kiedy ją rozpocząć?

Naszą praktykę możemy rozpocząć już w dniu uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Jej rozpoczęcie jest także możliwe w momencie uzyskania tytułu technika lub mistrza. Tak samo zresztą to wygląda po uzyskaniu dyplomu o posiadaniu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika w posiadanym zawodzie. Praktyka zawodowa jest zawsze potwierdzana przez osobę do tego uprawnioną. Oznacza to nie tylko wpis na listę członków izby samorządu zawodowego, ale i posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Praktyka zawodowa po III roku studiów

Przepisy potwierdzają, że do praktyki zawodowej można zaliczyć praktykę mającą miejsce zaraz po ukończeniu III roku studiów. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, jako kandydaci do uprawnień musimy zadbać o odpowiednią dokumentację. Zobowiązujemy się do przedłożenia dokumentu potwierdzającego datę zakończenia III roku studiów. Jest on wystawiany przez uczelnię wyższą. Oprócz tego składamy klasyczny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Oczywiście uprawnienia osoby nadzorującej naszą praktykę muszą pokrywać się z uprawnieniami i specjalnością, którą wybraliśmy. Zakres jej uprawnień może przewyższać nasz wybór, jednak nie może być niższy. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Praktyka zawodowa za granicą

Jeżeli praktykę zawodową odbyliśmy poza granicami Polski, nasza dokumentacja również będzie wyglądała nieco inaczej. Musimy przede wszystkim dostarczyć dokument, w którym znajdzie się lista robót i obiektów budowlanych w których bezpośrednio braliśmy udział. Mogliśmy też przy nich pełnić jakieś funkcje techniczne. Dokument musi również potwierdzać okres trwania praktyki i ocenić ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną kandydata na uprawnienia. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Praktyka zawodowa- najważniejsze informacje

Każda praktyka zawodowa, by została zaliczona musi trwać odpowiedni okres czasu. Pod tym względem należy bardzo przestrzegać przepisów. Ponadto praktykant musi koniecznie bezpośrednio uczestniczyć w pracach projektowych lub pełnić funkcje techniczne. Każda czynność jest też nadzorowana przez osobę posiadającą nieograniczone uprawnienia budowlane w specjalności takiej samej, o którą ubiega się kandydat. Nie ma przeszkód, żeby praktyka odbywała się za granicą. Wtedy nadzór powinna sprawować osoba z odpowiednimi kwalifikacjami dla danego kraju. Po spełnieniu tych warunków, mamy otwartą drogę, by podejść do egzaminu i w rezultacie otrzymać uprawnienia budowlane. (program na uprawnienia budowlane)

Co trzeba zrobić, żeby móc przystąpić do praktyki zawodowej? Otóż, trzeba ukończyć uczelnię wyższą, otrzymać tytuł zawodowy technika lub mistrza, bądź zdobyć dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie na poziomie technika. (programy do uprawnień budowlanych)

Bardzo ważne jest by praktykę potwiedziła osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń i z taką sama specjalnością co kandydat. Dobrze wiedzieć też, że praktykę można zaliczyć nawet gdy praktykant odył ją po 3 roku studiów.

Dokumentacja związana z praktyką

Każda praktyka zawodowa musi posiadać odpowiednią dokumentację. W tej kwestii zaszło dość sporo zmian w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych z 2014r. Jedną z nich jest zastąpienie dziennika praktyk oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyk.(nauka do uprawnień budowlanych)

Wraz z takim oświadczeniem należy załączyć zbiorcze zestawienie dokumentów zawierających informacje tj. nazwa zadania, czas i formę praktyki oraz dane nadzorującego tą praktyką.

Czas praktyki rozpoczyna się wraz z pierwszym wpisem w zbiorczym zestawieniu. Kiedy składamy wniosek o uprawnienia budowlane, izba samorządu zawodowego uruchamia proces kwalifikacyjny, który polega na weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com