fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa a jej forma

Praktyka zawodowa może odbywać się w formie pełnego etatu – czyli 8 godzin dziennie. Forma, w jakiej będziemy ją odbywać nie ma znaczenia. Należy jednak zawsze pamiętać, że praktykami nie mogą być nadgodziny. Z tego powodu praktyka w wymiarze większym niż jeden etat nie zostanie nam zaliczona. A jak się ma do siebie praktyka zawodowa i rodzaj uprawnień? Przekonajmy się. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Praktyka zawodowa a rodzaj uprawnień: uprawnienia do projektowania

Ubiegając się o uprawnienia do projektowania, na tym zadaniu spędzamy nasza praktykę zawodową. W pracach projektowych uczestniczymy oczywiście osobiście, a same prace polegają na wykonywaniu projektów budowlanych. Ponadto muszą one też być zgodne z regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Praktyka zawodowa zostanie zaliczona, gdy będzie uznana za odpowiednią. W jaki sposób to następuje? Przede wszystkim wpływ na to ma stopień rozbudowania opracowań projektowych choć i zakres  wykonywanych czynności znajduje tu duże uznanie. Uwagę zwraca także różnorodność tematyczna opracowanych przez nas projektów. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Praktyka zawodowa a rodzaj uprawnień: uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi

Gdy odbywamy praktykę na budowie, zaliczają się do niej wyłącznie te prace, które dotyczą pełnienia funkcji technicznej podczas prac budowlanych. Same prace powinny mieć jak najbardziej różnorodny charakter. Dlaczego? Tylko w takim przypadku można zapoznać się z jak największą ilością realizacji konkretnej inwestycji. Ponadto wiele dowiadujemy się wtedy o przepisach BHP, szczególnie podczas wznoszenia budynków lub ich części. Oczywiście sama praktyka zawodowa musi spełniać wymagania określone przez przepisy prawa budowlanego. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Praktyka zawodowa a rodzaj uprawnień: kiedy dwa lata pracy oznaczają rok praktyki?

Lepiej mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach nasze dwa lata pracy mogą zostać potraktowane jako rok praktyki. Dzieje się tak w przypadku prowadzenia czynności inspekcyjno-kontrolnych w nadzorze budowlanym. Podobnie jest, gdy pracujemy w organach administracji rządowej lub u zarządcy infrastruktury kolejowej. Nasza praktyka będzie trwała dłużej również podczas praktykowania w podmiocie, który odpowiada za utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Identycznie, gdy pracujemy w jednostce samorządu terytorialnego realizującego zadania zarządcy drogi publicznej i wykonujemy czynności na terenie budowy. Prace musza obejmować profesjonalną ocenę zjawisk lub samodzielne rozwiązywanie zagadnień architektonicznych i techniczno-organizacyjnych. Na tym przykładzie można stwierdzić, że praktyka zawodowa i rodzaj uprawnień to jedno, ale ważne jest także miejsce odbywania tejże praktyki. (uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com