fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budowle oraz roboty wodne można podzielić na cztery główne grupy. Podział uzależniony jest od ich charakteru, rodzaju oraz wielkości maszyn i urządzeń technicznych, które są niezbędne do wykonywania tych czynności. Pierwszą z tych grup są wielkie budowle wodno-inżynierskie. Przykładami w tym przypadku mogą być siłownie, budowlę piętrzące, śluzy czy konstrukcje portowe o postaci nabrzeża.[uprawnienia budowlane testy] Kolejną grupą są roboty związane z masowymi robotami ziemnymi, nadwodnymi i podwodnymi. Jako przykład możemy podać tu budowanie zapór ziemnych, wałów ochronnych, kanałów żeglugowych, kanałów energetycznych czy basenów portowych. Następnym rodzajem są małe budowle wodne, melioracyjne oraz regulacyjne. Ostatnią z grup jest wiertnictwo geologiczno-rozpoznawcze oraz fundamentowe. Wszystkie wyżej wymienione rodzaje budowli oraz robót z nich związanych różnią się znacznie między sobą. Różnice możemy zauważyć w sprzęcie do nich wykorzystywanym, technologii wykonawstwa oraz sposobem rozplanowania przebiegu całej budowy.[uprawnienia budowlane]

Podział budowli i robót
Podział budowli i robót

Wiertnictwo geologiczno-rozpoznawcze

Wiertnictwo geologiczno-rozpoznawcze oraz rozpoznawcze ma na celu rozpoznanie w podłożu gruntowym pod projektowaną budowlę. Oprócz tego bada ono grunt, który może być wykorzystywany jako materiał budowlany. Przy jego wykorzystaniu możemy określić głębokość zalegania tego podłoża. Jednym z przykładów tego rodzaju robót jest wiercenie oraz wykonywanie zastrzyków. Ich zadaniem jest wzmocnienie podłoża. Mogą one również pełnić rolę uszczelnienia podłoża.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Uprzemysłowienie budownictwa wodnego

Obecnie na świecie dąży się do jak największego uprzemysłowienia budownictwa. Robi się to przez mechanizację robót, typizację, stosowanie jak największej ilości prefabrykatów oraz normalizacji elementów oraz fragmentów budowli. Niestety w budowlach wodnych nie jest to zabieg możliwy do wykonania w całości. Jest to spowodowane tym, że dla budowli wodnych każdorazowo niezbędne byłoby dopasowanie danego projektu oraz schematu budowy do warunków jakie panują w danym obszarze.[egzamin na uprawnienia budowlane] Konstrukcje wodne są bardzo związane z topografią, warunkami gruntowymi oraz klimatem panującym na miejscu budowy. Te wszystkie czynniki są powodem, dlaczego budowle wodne są rozpatrywane uwzględniając przy tym większą rozmaitość oraz ilość czynników, które mogą na nie wpływać niż w przypadku innych rodzajów budownictwa.

Rodzaje robót

Na placu budowy są wykonywane trzy główne rodzaje robót. Ich podział jest związany z ich charakterem. Pierwszą z grup są roboty wstępne. Do kolejnego rodzaju należą roboty przygotowawcze. Ostatnią z grup są roboty podstawowe. Roboty wstępne związane są ze zbadaniem terenu ze względu na jego warunki techniczne. Oprócz tego wyznaczają one trasę lub miejsce, gdzie będzie miała miejsce budowa danego obiektu. Przebadanie danych terenowo-gruntowych jest bardzo ważne.[segregator uprawnienia budowlane] Mimo, że są one zawarte w projekcie to ocenienie ich przez wykonawcę może pomóc podczas organizowania robót. Często okazuje się wtedy, że istnieją bardziej ekonomiczne rozwiązania fragmentów budowy lub metody realizacji danej konstrukcji. Podczas robót wstępnych organizowany jest aparat techniczno-administracyjny przez wykonawcę. Sporządzane są również zapotrzebowania na konkretne materiały podstawowe. Głównie uwzględnia się tu materiały deficytowe, czyli takie których termin dostawy może być dłuższy. Przygotowywane są również wykazy robocizny oraz sprzętu mechanicznego, który jest niezbędny do wykonania danej budowli.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com