fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Płytami wiórowymi są arkusze wykonane z wiórów drzewnych. Są one spajane za pomocą organicznego spoiwa przy wykorzystaniu ciśnienia i ciepła. Podobnie jak ma to miejsce w płytach stolarskich wykorzystuje się je głównie do deskowań przestawnych. Do tradycyjnych deskowań nie stosuje się ich ze względu na wysokie koszty. Można wyróżnić trzy główne rodzaje płyt, które są uzależnione och ich ciężaru właściwego. Pierwszą grupą są płyty lekkie. Ich ciężar wynosi od 0,25 do 0,4 g/cm3. Drugą grupą są płyt średnie, których ciężar wynosi od 0,4 do 0,75 g/cm3. Ostatnią grupą są płyty ciężkie. Ich ciężar właściwy waha się od 0,75 do 1,3 g/cm3.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Płyty wiórowe
Płyty wiórowe

Podział płyt wiórowych

Można wyróżnić dwa rodzaje płyt wiórowych uzależnione od sposobu prasowania. Są nimi płyty prasowane oraz wytłaczane. Płyty prasowane wykonuje się w prasie działając na nie ciśnieniem w kierunku prostopadłym do powierzchni. W tych płytach wióry układają się równolegle do płaszczyzny. Płyty wytłaczane wykonuje się w specjalnej prasie działając na nie ciśnieniem w kierunku równoległym do powierzchni. Wióry w tych płytach ułożone są prostopadle do płaszczyzny płyty. Płyty prasowane mają większą wytrzymałość na zginanie niż płyty wytłaczane. Oprócz tego mają one również gładszą powierzchnię i mniejszy współczynnik pęcznienia w kierunku podłużnym. Pęcznieją one natomiast bardziej w kierunku poprzecznym.[uprawnienia budowlane]

Charakterystyka płyt wiórowych

Płyty wiórowe można wykonywać w grubościach 8,12,16,19,22 i 25 milimetrów. Ich długość wynosi 366 centymetrów, a szerokość 183 centymetrów. Niedopuszczalnymi rzeczami w płytach wiórowych są pęcherze, luźne krawędzie, przeszlifowanie warstwy zewnętrznej oraz rozwarstwienia widoczne na krawędziach. Płyty wiórowe charakteryzują się ciężarem objętościowym wnoszącym od 0,57 do 0,65 g/cm3. Ich wilgotność natomiast powinna wahać się od 8 do 10%. Pęcznienie po upływie 24 godzin moczenia w wodzie może osiągać wartość 20%.[uprawnienia budowlane testy]

Płyty paździerzowe

Płyty paździerzowe są materiałem, który służy do zastępowania drewna. Są one wyrabiane z paździerzy lnianych, które łączy się klejem syntetycznym pod działaniem ciśnienia i wysokiej temperatury. Możemy wyróżnić płyty 400,500,600 i 700 kg/m w zależności od ich ciężaru objętościowego. Można podzielić je również na płyty nieoszlifowane lub szlifowane jedno lub dwustronnie. W płytach tych niedopuszczalne jest rozwarstwianie się i występowanie pęcherzy. Można jednak czasami dopuścić wady w postaci wypadania paździerzy, zadrapania, uszkodzenia krawędzi czy wgnioty. Płyty paździerzowe obecnie znalazły duże zastosowanie w deskowaniach.[akty uprawnienia budowlane]

Montaż deskowań

Do montowania deskowań stosuje się łączniki. Są one zazwyczaj metalowe. W celu zmniejszania przyczepności betonu do deskowania stosuje się powłoki, które zmniejszają przyczepność. Jako najczęściej wykorzystywany łącznik podaje się gwoździe budowlane. Gwoździe okrągłe są lepsze od gwoździ kwadratowych, ponieważ nie przecinają one włókien drewna. Rzadziej spotyka się ze stosowaniem wkrętów do drewna oraz śrub. Używa się ich jako łączników jedynie w deskowaniach inwentaryzowanych.[segregator uprawnienia budowlane]

Środki chroniące przed przyczepnością

Możemy wyróżnić wiele różnych środków, których zadaniem jest chronienie przed przyczepnością. Wyróżniamy wśród nich na przykład smary maszynowe, wodne emulsje olejów naftowych, ropę naftową, zawiesinę glinianą, szare mydło, mleko wapienne, lakiery syntetyczne, mleko wapienno-gliniane czy specjalnie produkowane do tego preparaty. Środki bitumiczne mogą być wykorzystywane do jednorazowego powlekania powierzchni deskowania. Są one jednak niewygodne w użyciu, ponieważ brudzą beton. Przez to utrudnione jest jego tynkowanie oraz malowanie. Lepiej jest stosować tu szare mydło. Jako najlepszy środek podaje się zawiesinę glinianą lub mleko wapienne.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com