fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunkiem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest posiadanie uprawnień budowlanych. Mają one formę decyzji i są wpisane do centralnego rejestru określonego w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. A Prawa budowlanego. Co więcej, konieczne jest również wpisanie na listę członków w miejscowości właściwej izby samorządu budowlanego. Izba wystawia takie zaświadczenie, które jest potwierdzeniem wpisania na listę (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Kiedy można uzyskać uprawnienia budowlane?

Ww. uprawnienia można uzyskać w momencie, kiedy kandydat zdał egzamin państwowy. Egzamin pozwala sprawdzić znajomość procesu budowlanego, jak również umiejętności stosowania w praktyce nabytej wiedzy technicznej.

Aby przystąpić do ww. egzaminu należy posiadać wykształcenie technicznej (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Co więcej, wymagane jest zaliczenie praktyki zawodowej, zgodnej z rodzajem i zakresem wybranych uprawnień budowlanych. Praktyka powinna być także dostosowana do stopnia złożoności i rodzaju działalności z pełnioną funkcją.

Jakie działania można podejmować posiadając uprawnienia budowlane?

Istotnie, osoby posiadające ww. uprawnienia mogą samodzielnie sprawować funkcje techniczne w budownictwie (testy uprawnienia budowlane). Opiera się to m.in. na obowiązku profesjonalnej oceny zjawisk technicznych, samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień architektonicznych, technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Na czym polegają samodzielne funkcje w budownictwie?

Jeżeli chodzi o samodzielne funkcje techniczne, to opierają się one na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi. Wiele zależy od posiadanych przez inżyniera uprawnień (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Może on projektować oraz sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane. Ponadto w jego gestii może leżeć nadzór autorski lub inwestorski.

Co więcej, taka osoba może kierować wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych budowlanych i sprawować kontrolę oraz nadzór nad ich wytwarzaniem. Jedną z kluczowych funkcji samodzielnych jest również Kolejną ważną samodzielną funkcją techniczną w budownictwie jest sprawowanie kontroli technicznej związanej z utrzymaniem obiektów budowlanych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com