fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Według Roszaka do betonów jamistych powinno się stosować kruszywa frakcji 4-10 mm lub 10-20 mm. Czasami można też wykorzystywać ich mieszaniny. Szmit oraz Tenerowicz ustalili, że do betonów półzwartych należy stosować kruszywo, które uziarnienie frakcji wynosi 0-4 mm w 40%, frakcji 4-10 mm w 30% i frakcji 10-20 mm w 30%. Aby uzyskać beton o zwartej strukturze trzeba wykorzystać kruszywo, którego uziarnienie frakcji 0-4 mm wynosi 50-60%, frakcji 4-10 mm 25-30% i frakcji 10-22 mm 10-25%. Należy dodać tu również mikrowypełniacz.[segregator uprawnienia budowlane] Gaca uznał, że podczas ustalania optymalnego stosu okruchowego powinno dążyć się do uzyskiwania kruszywa o ciężarze nasypowym, który w stanie zagęszczonym wynosi w granicach 900-1000 kg/m3. Wykorzystuje się do tego metodę kolejnych przybliżeń.

Kruszywo stosowane do betonów
Kruszywo stosowane do betonów

Kruszywo knurów

Stosując kruszywo „Knurów” ciężar objętościowy betonu waha się w granicach 1000-1350 kg/m3 dla betonów jamistych. Dla betonów półzwartych oraz zwartych wynosi on 1400-1800 kg/m3. Ciężar ten uzależniony jest od ilości spoiwa oraz dodatku mikrowypełniacza.[akty uprawnienia budowlane]

Dodatek mikrowypełniacza

W przypadku betonów ze spiekanych łupków dodatek mikrowypełniacza jest istotnym problemem. Najczęściej mikrowypełniaczem jest popiół lotny. Używanie mikrowypełniacza wskazane jest, żeby uzyskać dobrą urabialność masy betonowej. Dzięki niemu zmniejsza się również ilość cementu. Mikrododatki powodują również uzyskiwanie betonu, który posiada zwartą strukturę.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Podczas jego dodawania należy zadbać, żeby łączna zawartość cementu i popiołu lotnego dla betonów o konsystencji gęstoplastycznej wynosiła około 550 kg/m3. Natomiast dla konsystencji rzadkoplastycznej powinna wynosić około 450 kg/m3. Stosowane popioły lotne powinny charakteryzować się możliwe jak najlepszymi własnościami hydraulicznymi. Ich straty prażenia nie powinny przekraczać 8-10%. Drugim warunkiem jest, żeby pozostałości na sicie, którego prześwit oczka wynosi 0,063 mm nie była większa od 30%. Bastian na podstawie badań ustalił, że własności hydrauliczne są związane z kształtem ziarn oraz wodożądnością popiołów lotnych.[uprawnienia budowlane]

Dodatek piasku naturalnego

Piasek naturalny jako dodatek może być stosowany w sytuacji, gdy konieczne jest uzyskanie betonu o dużej wytrzymałości. Ma to głównie znaczenie podczas wykonywania betonów lekkich sprężonych. W tym zakresie zostały przeprowadzone badania przez Robakowskiego. Wykazały one, że możliwe jest otrzymanie betonu o wytrzymałości wynoszącej do 350 kg/cm2 i ciężarze objętościowym wynoszącym 1850-1900 kg/m3.[uprawnienia budowlane testy]

Betony z łupków spiekanych

Reinsdorf opracował zależność wytrzymałości betonu od zawartości cementu dla betonów jamistych. Odkrył to badając betonu z pęczniejących łupków spiekanych. Do tego odkrycia przyczyniły się jego badania oraz innych autorów. Pudlik natomiast badał betony o wysokich wytrzymałościach. Były one wykonywane używając agloporytu z łupków przywęglowych. Badania te obejmowały betony, które dojrzewały w warunkach naturalnych oraz sztucznych. Jako mikrowypełniacz użyte zostało tu kruszywo „Knurów” lub piasek naturalny. Stosując cement portlandzki o marce 350 w ilości, która nie przekracza 450 kg/m3 można uzyskać beton o marce 300 i 400. Jego ciężar objętościowy wynosi około 1800 kg/m3.[egzamin na uprawnienia budowlane] Dzięki dodaniu piasku możliwe jest uzyskanie betonu o wytrzymałości wynoszącej do 500 kg/cm2. W przypadku betonów z piaskiem naturalnym dla średniej wytrzymałości 28 dniowej uzyskano wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą 31 kg/cm2.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com