fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Górne stężenia poziome podłużne należy wykonywać jako ciągłe, które biegną przez wszystkie wachlarze zastrzałów. Spowodowane jest to koniecznością przejmowania przez nie sił składowych poziomych. Należy pamiętać, że część składowych poziomych musi zostać przekazana na rusztowanie dolne. Z tego powodu rusztowanie to musi być odpowiednio do tego przystosowane.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Pas dolny wiązara najczęściej jest konstruowany jako ciągły, który biegnie przez kilka przęseł. Należy mieć jednak na uwadze, że przez jego znaczną długość nie może on w całości przenosić składowej poziomej. W płaszczyźnie pasa dolnego rusztowania górnego lub pasa górnego rusztowania lub w obydwu płaszczyznach często stosowane są tężniki poziome, które pracują na parcie wiatru. W płaszczyźnie pasów górnych rusztowania górnego nie ma potrzeby stosowania tych tężników. Jest to spowodowane tym, że ich rolę spełnia deskowanie, które tworzy tarczę poziomą.[uprawnienia budowlane]

Konstrukcja rusztowania, a obciążenia
Konstrukcja rusztowania, a obciążenia

Rusztowania rurowe mostów łukowych

Do budowania rusztowań mostów łukowych coraz częściej wykorzystuje się stalowe rury rusztowaniowe zamiast drewna. W celu lepszej obserwacji jak zachowują się złącza rur podczas obciążania rusztowania i obserwacji czy nie dochodzi do przesuwania się rur w uchwytach rury w miejscach złączy należy powlec farbą wapienną. Rusztowanie takie ma specyficzny sposób montażu. Pojedyncze wachlarze rusztowania montuje się na pomoście montażowym w pozycji leżącej. Następnie jest ono w całości transportowane oraz ustawiane przy wykorzystaniu żurawia. Rusztowanie rurowe można stosować również podczas budowania mostów, które mają mniejsze rozpiętości.[uprawnienia budowlane testy]

Przykład rusztowania rurowego

Jako przykład rusztowania wykonanego z rur przedstawione zostanie rusztowanie skonstruowane pod budowę wiaduktu nad torem kolejowym znajdującym się w Nerestich na terenie dawnej Czechosłowacji. Rusztowanie to opierało się na przyczółkach. Miało ono taką konstrukcję, że nie wchodziło w skrajnię kolejową. Dzięki temu ruch pociągów na torze mógł mieć miejsce nawet podczas budowania mostu.[akty uprawnienia budowlane]

Wpływ temperatury na rusztowania rurowe

Podczas stosowania rusztowań rurowych, które mają większe wymiary trzeba mieć na uwadze skutki, które są związane z różnicą temperatur. Stal charakteryzuje się współczynnikiem rozszerzalności termicznej wynoszący 0,000012 i jest on o wiele większy niż w przypadku stosowania drewna. Dla drewna wynosi on zazwyczaj 0,0000035. Z tego powodu w sytuacji, gdy temperatura po procesie betonowania mostu wzrośnie znacznie przed zdjęciem rusztowania to wydłużenie termiczne rusztowania w pionowym kierunku przyczynią się do podniesienia mostu do góry. Takie zjawisko może przyczyniać się do odkształceń sprężystych.[segregator uprawnienia budowlane]

Wilgotność rusztowań

Główną wadą rusztowań wykonanych z drewna porównując je do rusztowań zrobionych z rur stalowych jest zmienna objętość drewna na skutek zmian jego wilgotności. Wartość współczynnika skurczu wilgotnościowego w kierunku równoległym do włókien wynosi około 0,00005. W kierunku prostopadłym wynosi ona natomiast około 0,0002. Są to wartości związane ze zmianą wilgotności drewna o około 1%. Podczas budowania rusztowań największy stopień zawilgocenia drewna wynosi od 30 do 35%. Najmniejszy natomiast ma wartość około 17% w przypadku stanu powietrzno-suchego. W celu osiągnięcia jak najmniejszej wartości osiadania rusztowania wykonanego z rur nie można dopuszczać do dużych wartości naprężeń. Dlatego nie stosuje się tu rur wykonywanych ze stali, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com