fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy to nieodłączny element planowania dalszego działania wokół własnego domu. Zawiadomienie potocznie nazywane jest zgłoszeniem budynku do użytkowania, czego absolutnie nie należy mylić z pozwoleniem na użytkowanie! Warto pamiętać, że owe zawiadomienie należy zgłosić w PINB jeszcze przed naszą oficjalną przeprowadzką. Wyjaśnijmy procedury, które muszą być spełnione? Najważniejsze jest miejsce. Zazwyczaj zakończenie budowy domu zazwyczaj zgłaszamy we właściwym dla lokalizacji naszego domu wojewódzkim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. (program egzaminu na uprawnienia) Termin? Zgłaszamy sprawę na co najmniej 14 dni przed przeprowadzką, ponieważ tyle wynosi czas „milczącej zgody” urzędu, zanim zaczniemy użytkować naszą powierzchnię mieszkalną. Formularz, który należy wypełnić nosi nazwę PB-16 – zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Do formularza należy dołączyć poszczególne elementy, tj.:
– dziennik budowy
– potwierdzony przez gestorów sieci odbiór przyłączy
– dokumentację geodezyjną
– oświadczenie kierownika budowy o tym, że projekt został wykonany zgodnie z założeniem i doprowadzony jest porządek na terenie budowy, a także oświadczenie razem z rysunkami różnego rodzaju zmian, które nie mają charakteru istotnego, szczególnie jeśli były wykonywane podczas trwania budowy. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Kiedy i jak zgłosić zakończenie Twojej budowy?
Kiedy i jak zgłosić zakończenie Twojej budowy?

Jak złożyć zawiadomienie?

Zawiadomienie można składać osobiście w urzędzie lub wypełnić elektronicznie poprzez platformę internetową. Forma pozytywnego zaopiniowania naszego zawiadomienia nie jest potwierdzana w sposób pisemny. Dzieje się to za pomocą wcześniej wspomnianej tzw. „milczącej zgody”. Warto jednak pamiętać, że organ urzędowy przed upływem 14 dni może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Z pewnością powoduje to przyspieszenie już w pełni legalnego użytkowania przez nas obiektu mieszkalnego. Dlatego tak ważne jest prawidłowe i kompleksowe wypełnienie formularza, by urząd nie miał wątpliwości do projektu budowy oraz zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeszcze jedna ważna uwaga! Za nielegalne użytkowanie obiektu mieszkalnego grozi kara! Jest ona nietypowa, ponieważ stopniowo ulega zwielokrotnieniu. (uprawnienia budowlane program) Najpierw jest to POUCZENIE, następnie kara pieniężna w postaci 10.000 zł, później 50.000 zł… Organ nadzoru skutecznie ją wykonuje!

Zgłoszenie budynku do użytkowania a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wielu z Was zadaje sobie pytanie, czym więc różni się tytułowe zgłoszenie budynku do użytkowania od pozwolenia na użytkowanie? Otóż czasem. (uprawnienia budowlane 2022) Pozwolenie na użytkowanie budynku zgłasza się w formie wniosku jeszcze zanim wszystkie procedury budowlane zostaną zakończone. Mowa tutaj o sytuacji, w której np. nosimy się z zamiarem wcześniejszej przeprowadzki, kiedy prace jeszcze nie zostały zakończone. Na przykład mamy wykończony parter, więc dom cały czas formalnie i realnie jest w stanie budowy, ale szczególnie zależy nam na wprowadzeniu się do budynku użytkowego wcześniej. Zanim jednak będziemy nosić się z takim zamiarem, urząd musi wyrazić na to zgodę. Wszystkie warunki jednak muszą być spełnione tylko dla naszego dobra, ponieważ urząd musi stwierdzić, czy użytkowanie obiektu nie zagrozi naszemu bezpieczeństwu. Wówczas wydaje stosowne pozwolenie i możemy rozpocząć użytkowanie lokalu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com