fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kawitacja

Kawitacja to zjawisko skupiające się na robieniu w środku ruszającej się cieczy w punktach, gdzie ciśnienie zachodzi poniżej prężności pary nasyconej danej cieczy podczas obecnej temperatury. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Kawitacja akustyczna to zjawisko pojawiania się i zamykania pęcherzyków gazowych w cieczy pod naporem dźwięku, używana bywa do dyspergowania ciał niezmiennych, emulgowania płynów, czyszczenia, przyspieszania reakcji chemicznych. Kawitator to sprzęt do czyszczenia ścieków serowarskich poprzez mocne napowietrzanie dzięki wirnikiem z dyszami, widniejące w środku komory, do jakiej kierują się ścieki. Kazeina to białko jakie posiada w sobie kwas fosforowy, pojawia się w mleku, uzyskuje się z odtłuszczonego mleka na skutek działania na niego kwasami, bywa istotna w wytwarzaniu materiałów syntetycznych, w przemyśle spożywczym do robienia klejów. Kazeinian sodu to preparat jako białko w proszku o odpowiedniej rozpuszczalności i wodochłonności, otrzymywany z kazeiny kwasowej, przydaje się do wyrobów mięsnych. (program egzaminu na uprawnienia)

Kawitacja cieczy
Kawitacja cieczy

Kaustykacja sody

Kaustykacja sody to proces uzyskiwania wodorotlenku sodowego poprzez działanie świeżo gaszonym wapnem. Kaustyka to obwiednia wiązki promieni po ich przejściu poprzez ułożenie optyczne, punkt geometryczny miejsc będących przecięciem dwóch nieskończenie bliskich zwykłych do płaszczyzn falowych albo punkt geometryczny środków krzywizn średnic zwykłych płaszczyzn falowych. (akty prawne uprawnienia budowlane) Kawecan to typ uździenicy jaki przydaje się do poskramiania konia, w jakiej w rzemieniu nosowym umieszczony bywa kawałek blachy wyposażonej w tępe ząbki, podczas naciśnięcia na nos sprawia ból. Kawerna to mała powierzchnia w skale. Kawerna to też wyrobisko trochę odchylone, o średnicy poprzecznej podobnej do kwadratu albo prostokąta i o średnicy podłużnej podobnej do niezwykle długiego prostokąta.

Kauczuk fluorowy

Kauczuk:

-fluorowy to taki sztuczny uzyskiwany poprzez kopolimeryzację monomerów jakie posiadają fluor i odznaczają się niezwykle odpowiednią solidnością chemiczną i cieplną, przez co bywa używana do robienia uszczelek, przepon i przewodów próżniowych, (uprawnienia budowlane program)

-izoprenowy to kauczuk sztuczny, uzyskiwany poprzez polimeryzację izoprenu, wobec matelicznego litu albo jego elementów, tak samo wedle związków alkiloglinowych, tak samo budowę chemiczną i fizyczną posiada podobną do kauczuku naturalnego, używany bywa do wytwarzania opon samochodowych, pasów i pędnych,

-mineralny to niezmienna substancja bitumiczna albo resztka po destylacji nafty utleniona poprzez dmuchanie powietrza, odznacza się sprężystością i miękkością, (uprawnienia budowlane 2021)

-naturalny to substancja uzyskiwana z lateksu drzew kauczkodajnych, zrobiony z wielocząsteczkowych węglowodorów, pokazuje ogromną aktywność chemiczną, jest ważny w przemyśle gumowym.

Kauczuk neoprenowy

Kauczuk:

-neoprenowy to kauczuk chloroprenowy,

-polisiarczkowy to kauczuk wielosiarczkowy, (uprawnienia budowlane kontakt)

-silikonowy to wielocząsteczkowy związek uzyskiwany przez kondensację silanoli, wulkanizowany nadtlenkami, bywa niepalny, odporny na alkalia, ketony, estry, wrażliwy na węglowodory, używany do izolacji,

-sztuczny to produkt sztuczny o cechach podobnych do naturalnego,

-wielosiarczkowy to sztucznu produkt rozbieżnych dwuchloropochodnych, używany do robienia wykładzin.

Kaurit to zakazana dla wyrobów firmy nazwa handlowa kleju mocznikowego do drewna, papieru czy kafli. Kaustobiolity to skały organiczne, są palne. Wliczają się do nich niektóre grupy naturalnych paliw: humolity, humosapropelity, sapropelity i liptobiolity.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com