fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces produkcji w formach stałych oparty jest na tym, że wszystkie z procesów produkcyjnych, formowania oraz dojrzewania mają miejsce na jednym stanowisku. Wśród form stałych możemy wyróżnić formy betonowe oraz wbudowywane podstawy w formy metalowe uchylne.[akty uprawnienia budowlane] Elementy wykonywany w ostatnim wspomnianym rodzaju po procesie zaformowania jest albo wyrzucony na podkład, na którym następnie jest przenoszony na miejsce dojrzewania albo pozostawia się go na czas dojrzewania. Forma jest obracana dopiero po uzyskaniu przez wykonywany elementy wytrzymałości umożliwiającej transport. Formy służące do produkcji taśmowej mają zbliżoną konstrukcję do form przenośnych. Konstrukcja ta uzależniona jest głównie od rodzaju przenośnika, na którym te formy są przemieszczane z jednego stanowiska roboczego na drugie.[segregator uprawnienia budowlane]

Produkcja w formach stałych
Produkcja w formach stałych

Podział form

Formy możemy podzielić ze względu na rozwiązania konstrukcyjne. Po pierwsze mamy do czynienia z podziałem zależnym od położenia. Wyróżniamy tu formy poziome, pionowe oraz uchylne. Kolejnym podziałem jest ten związany z liczbą jednocześnie wykonywanych prefabrykatów. Wyróżniamy tu pojedyncze i bateryjne. Podział może również opierać się na zakresie stosowania. Tutaj mamy formy dostosowane do jednego typu prefabrykatów lub do dostosowane do różnych typów prefabrykatów. Przedostatni podział dzieli formy w zależności od podkładu. Możemy wyróżnić tu formy posiadające własny przenośny podkład oraz formy nie zawierające podkładu. Ostatnim podziałem form jest uzależniony od rodzaju bloków. Mamy tu formy posiadające otwierane boki oraz formy z bokami odejmowanymi.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Projektowanie form

Podczas projektowania form przede wszystkim pod uwagę bierze się wielkość dopuszczalnych tolerancji wymiarów formy. Wpływ na nie mają głównie dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów prefabrykowanych, które są projektowane. Podczas ustalania wielkości tolerancji ważne jest, żeby uwzględnić klasę dokładności wykonania oraz wielkość błędu trwałego, które przyjmuje się dla ustalonego w projekcie rodzaju form. Dopuszczalne odchyłki jakie mają prefabrykowane elementy wielowymiarowe zostały opracowane przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego.[uprawnienia budowlane]

Klasy dokładności

W celu określenie klasy dokładności całego prefabrykatu przyjmuje się różne parametry dla różnych wartości, które mają być określane. Przy jednym wymiarze tolerowanym przyjmowana jest klasa dokładności wykonywania, która odpowiada temu wymiarowi. Dla większej liczby wymiarów tolerowanych klasa dokładności, która odpowiada wymiarowi, którego tolerancja wykonania wymaga największej dokładności wśród wszystkich wymiarów.[uprawnienia budowlane testy] Żeby zachować założone tolerancje wymiarowe elementów formy muszą być zaprojektowane z tolerancją o klasę niższą niż wynosi tolerancja wymiarów elementu. Proces ustalania tolerancji wymiarów wykonanej już formy odbywa się po jej całkowitym zmontowaniu. Pomiary wykonywane są na nieobciążanej formie i powtarzane 3-4 razy. Podczas każdego zmontowania odchyłki nie mogą być większe od dopuszczalnych tolerancji.

Formy z gotowych kształtowników stalowych

Formy mogą być wykorzystywane z gotowych kształtowników stalowych. W tym przypadku wskazane jest, żeby wymiary gotowego prefabrykatu były większe o około 3-4 milimetry od wymiaru kształtownika. Tolerancje za każdym razem powinny być dostosowywane do tolerancji, które są przyjmowane w projekcie konstrukcji. Zazwyczaj przyjmowana jest tolerancja wymiaru formy, która wynosi 40% tolerancji wymiaru jaki posiada prefabrykat. Na wielkość odchyłek wymiarowych prefabrykatów wpływa kilka czynników. Są nimi między innymi rodzaj wykorzystanego materiału do wykonania formy oraz sposób łączenia poszczególnych części formy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com