fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Historia polskich uprawnień budowlanych

Godnym uwagi jest, że w Polsce już prawie od stu lat nadawane są uprawnienia budowlane (egzamin na uprawnienia budowlane). Istotnie już 16 lutego 1928 roku opublikowano rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o prawie budowlanymi i zabudowaniu osiedli. Natomiast współcześnie wszelkie kwestie związane z szeroko pojętymi pracami budowlanymi reguluje ustawa Prawo budowlane.

Historia polskich uprawnień budowlanych

Aktualne wymagania do uprawnień budowlanych

Istotnie, aby uzyskać uprawnienia budowlane należy posiadać odpowiednie wykształcenie wyższe na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności. Można również posiadać wykształcenie średnie i odpowiedni tytuł (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Oczywiście konieczne jest także odbycie odpowiednio długiej praktyki przy projektowaniu lub na budowie. Ostatni etap w drodze do uprawnień budowlanych stanowi pozytywny wynik egzaminu państwowego.

Rodzaje uprawnień budowlanych

Ważnym aspektem są rodzaje uprawnień budowlanych. Otóż udziela się ich w trzech rodzajach. Do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlami łącznie. Istotnie w zależności od rodzaju uprawnień obowiązują inne wymagania (egzamin na uprawnienia budowlane). Z pewnością warto wspomnieć również o tym, że niektóre uprawnienia wydawane są bezterminowo, inne tylko na czas określony. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w ustawie Prawo budowlane.

Specjalności uprawnień budowlanych

Oczywiście uprawnienia budowlane można uzyskać w różnych specjalnościach. Są one nadawane w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej (program egzamin uprawnienia 2019). Jak również w inżynieryjnej mostowej, drogowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Poza tym można ubiegać się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz cieplnych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych.

Kwestie związane z nadawaniem uprawnień budowlanych

Z pewnością warto poznać jeszcze kilka informacji związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych. Otóż są one nadawane wyłącznie osobom fizycznym (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Ważnym aspektem jest to, że koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na uprawnienia budowlane ponosi wnioskodawca. Warto również wiedzieć, że niektóre umowy międzynarodowe pozwalają na stosowane innego trybu nadawania uprawnień budowlanych.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z nadawaniem uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to reguluje je prawo budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wspomniane rozporządzenie weszło w życie w 2019 roku (testy uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com