fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Elektrody taśmowe są wykorzystywane między innymi do jednostronnego nagrzewania. Taki proces ma miejsce w przypadku grubych elementów, czyli grubszych niż 40 centymetrów. Można wykorzystać go również do elementów, których grubość jest większa niż 20 centymetrów. W tym przypadku sąsiadujące taśmy są podłączane do różnych faz i prąd przepływa pomiędzy nimi jedynie przez górne warstwy nagrzewanego betonu. Takie zjawisko jest nazywane peryferyjnym nagrzewaniem elektrycznym. Ogrzewanie wewnętrznych stref betony odbywa się tu poprzez przewodzenie ciepła.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Elektrody taśmowe
Elektrody taśmowe

Elektrody prętowe

Kolejnym rodzajem elektrod są elektrody prętowe. Są one jednak rzadko stosowanie, ponieważ występuje przy nich duża ilość traconej stali. Mają one postać odcinków prętów stalowych. Są one zatapiane w mieszance betonowej i pozostają one wewnątrz betonu już na stałe. Ucinane są im jedynie końcówki służące do przymocowania oblicówki na przedmiotowych elementach betonowych.[egzamin na uprawnienia budowlane] Elektrody te są bardzo korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nagrzewaniem elektrycznym elementów o skomplikowanym kształcie lub w miejscach trudno dostępnych. Również można wykorzystywać je w elementach grubych, czyli grubszych od 40 centymetrów. Elektrody te można znaleźć również w sytuacjach, gdy nagrzewanie elektryczne odbywa się na elementach o dużej ilości zbrojenia, które ułożone jest blisko powierzchni. Elementy takie nie mogą być nagrzewane za pomocą elektrod płytowych lub taśmowych, ponieważ silnie rozgrzewające się zbrojenie może przyczyniać się do zniszczenia otulającej warstwy betonu.[segregator uprawnienia budowlane]

Wymagania dotyczące elektrod prętowych

Rozstaw takich elektrod obliczany jest przy założeniu, że ogrzewanie będzie jak najbardziej równomierne w całym masywie betonowym. Sposób w jaki układane są elektrody oraz ich kształt uzależnione są od kształtu elementu oraz od warunków procesu betonowania. Zazwyczaj ustawia się je w sposób prostopadły do większej płaszczyzny elementu.[uprawnienia budowlane testy] Z tego powodu są one nazywane również elektrodami iglicowymi. Mogą być one zatapiane z jednej lub obydwu stron elementu, który jest podgrzewany. Najczęściej do wykonania elektrody iglicowej stosowana jest stal zbrojeniowa okrągła, której średnica wynosi od 4 do 12 milimetrów. Są one instalowane przed wrzuceniem mieszanki betonowej. W celu ich wprowadzenia w deskowaniu są wykonywane otwory, w których osadzane są końce elektrod. Osadzanie to musi odbywać się w taki sposób, żeby elektrody wystawały ze ściany na minimum 5 centymetrów. Ich końce są natomiast podłączane na przemian do sieci elektrycznej z przewodami różnych faz.[akty uprawnienia budowlane]

Elektrody strunowe

Elektrody strunowe są wykorzystywane głównie do wydłużonych elementów takich jak słupy czy płyty. Układa się je wewnątrz betonu w sposób równoległy do osi betonowanego elementu. Sama elektroda ma postać pręta, którego długość nie może być większa niż 3 metry. Jedna elektroda może być jedną struną lub ich wiązką. Druga natomiast jest oddaloną struną lub szkieletem zbrojeniowym. Stalowe deskowanie również można traktować jako elektrodę. Warunkiem w tej sytuacji jest jednak to, że nie może być ono połączone z elektrodami strunowymi. Elektrody strunowe są wykonywane ze stali zbrojeniowej okrągłej, której średnica wynosi od 8 do 16 milimetrów. Ważne jest, że pod żadnym warunkiem struny nie mogą dotykać zbrojenia. Z tego właśnie powodu są one stosowane do elementów słabo zbrojonych lub osadza się je odpowiednio sztywno. W tym celu można zastosować specjalne kostki betonowej lub izolację.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com