fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na przewodność cieplną materiałów budowlanych wpływ ma kilka czynników. Należą do nich przede wszystkim masa objętościowa, rodzaj materiału, struktura materiału oraz zawartość wilgoci. Dla takiej samej masy objętościowej mniejszy współczynniku X posiadają materiały które mają większą porowatość z zamkniętymi porami. Trzeba wiedzieć, że przewodność cieplna materiału jest wielkością złożoną. Składają się na nią przewodność samego tworzywa oraz powietrza, które zawarte jest w porach. Wielkość porów również ma wpływ na warunki przewodności. Dla mniejszych porów izolacyjność jest lepsza.[uprawnienia budowlane] Materiały, których pory są otwarte i połączone ze sobą mają większą przewodność. W przypadku, gdy wewnątrz porów znajduje się woda to jej przewodność jest około 20 razy większa niż w przypadku powietrza w nich się znajdujących.

przewodność cieplną materiałów budowlanych
przewodność cieplną materiałów budowlanych

Rozmieszczenie wilgoci w materiale

Przewodność cieplna zależy zarówno od ilości wilgoci w materiale, ale też od jej rozmieszczenia w nim. Dla takiej samej średniej zawartości wilgoci w materiale lepsze jest jej nierównomierne rozmieszczenie. Jest to spowodowane współczynnikiem przewodności. Badania wykazały, że nie we wszystkich materiałach wzrost wartości współczynnika, który spowodowany jest przez zawilgocenie jest większy dla temperatur poniżej zera. Przykładowo betony jamiste dla ujemnych temperatur charakteryzują się mniejszą przewodnością cieplną niż w przypadku temperatury dodatniej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Rodzaje wilgotności

Wilgotność obliczeniowa jest ustabilizowaną wilgotnością materiału w przegrodzie. Jest ona uzależniona od kilku czynników. Należą do nich właściwości fizyczne materiałów, stopień wysuszenia przegrody, klimat zewnętrzny oraz sposób w jaki użytkowany jest budynek. W każdej z przegród materiał, który jest wbudowany w pewnym stopniu zawiera wilgotność budowlaną technologiczną. Podczas wysychania przegród po pewnym czasie eksploatacji w materiale zawartość wilgoci ulega okresowym wahaniom.[akty uprawnienia budowlane] Jej wartość w ciągu zimy wzrasta, a w lecie dochodzi do wysychania. Podczas obliczeń cieplno-wilgotnościowych uwzględnia się zawilgocenie, które występuje w połowie zimy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że największy stopień zawilgocenie ma miejsce pod koniec zimy.

Klimat wewnętrzny pomieszczeń

Klimat wewnętrzny pomieszczeń również ma znaczy wpływ na wilgotność materiałów, z których składają się przegrody. Może on być zarówno sprzyjający i powodować wysychanie jak i je utrudniać. Może on również mieć wpływ na skraplanie się pary wodnej na powierzchni przegród. W przypadku dużej wilgotności wewnętrznej w pomieszczeniach dochodzi do większych zawilgoceń przegród. Takie miejsce ma przykładowo w budynkach inwentarskich. Ważne jest, że stropodachy, głównie niewentylowane są bardziej zawilgocone od ścian.[uprawnienia budowlane testy]

Czas wysychania przegród

Czas wysychania przegród jest bardzo ważnym zagadnieniem. Jeżeli mamy do czynienia ze ścianami, które bardzo powoli wysychają, nawet kilka lat to zwiększają się tym sposobem koszty eksploatacyjne. Czynnikami, które wpływają na wysychanie są warunki otoczenia, temperatura otoczenia, wilgotność względna powietrza oraz struktura i rodzaj materiału, z którego zbudowana jest dana konstrukcja. Z powodu tego, że zawilgocenie materiałów, które występują w różnych warunkach eksploatacyjny mają zróżnicowany wpływ na współczynnik przewodności cieplnej oraz opór cieplny to w normach podane są ich wartości dla warunków wilgotnych, średnio wilgotnych oraz suchych. W normie tej również zawarte jest, jak powinno interpretować się te wyniki.[segregator uprawnienia budowlane]

Różnice we własnościach cieplno-wilgotnościowych w zależności od składu betonu

Skład betonu, z którego wykonana jest dana przegroda ma wpływ na własności cieplno-wilgotnościowe. Są one również zależne od rodzaju stosowanego kruszywa. Bardzo duże różnice można tu zauważyć pomiędzy betonami jamistymi a betonami, które posiadają zwartą strukturę. Przegrody, które są wykonane z betonów jamistych stosunkowo szybko wysychają. Dzieje się to w przeciągu roku lub dwóch lat. Dla betonów zwartych czas ten wzrasta do kilku lat. Tynki, które występują na przegrodach z betonów jamistych powodują opóźnienie w wysychaniu. Z tego powodu w przypadku przegród wylewanych stosuje się je dopiero po upływie 6-12 miesięcy od wykonania danej konstrukcji. Okres wysychania betonu uzależniony jest od warunków klimatycznych, które panują w danej chwili.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com