fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W budownictwie wodnym wykorzystuje się cementy, które jest w stanie wyprodukować przemysł krajowy. Należą do nich: cement portlandzki marki 250,350 i 400, cement glinowy oraz cement hutniczy marki 250. Procesy wiązania oraz twardnienia cementu są egzotermiczne. Bardzo widoczne jest to zjawisko w cementach portlandzkich. W nich proces samo ocieplania przebiega bardzo intensywnie. Głównie widać to przy znacznych objętościach betonu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] W wyniku tego procesu wewnątrz betonu powstają wewnętrzne naprężenia rozciągające. Mogą powodować one powstawanie rys oraz pęknięć. Cement portlandzki jest mało odporny na działanie kwasów i zasad. Im wyższą markę on posiada, tym silniejszy jest skurcz występujący w betonie oraz pełzanie. Konsekwencją tego jest zwiększona ilość rys oraz pęknięć. 

Cementy w budownictwie wodnym

Cement hutniczy

Cement hutniczy charakteryzuje się mniejszą kalorycznością. Jest on bardziej odporny na działanie kwasów. Z tego powodu jest częściej stosowany w betonowych konstrukcjach hydrotechnicznych niż cement portlandzki. Można to głównie zauważyć w przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub w przypadku zanieczyszczenia wody, która działa na beton. W przypadku cementu hutniczego wzrost wytrzymałości betonu przebiega wolniej.[uprawnienia budowlane testy] Zwłaszcza można to zaobserwować podczas obniżenia się temperatury otoczenia. Jeżeli temperatura osiągnie 5°C to betony, które są zrobione na cemencie hutniczym wymagają ocieplania. Można osiągnąć to przez okrywanie go matami.

Cement glinowy

Cement glinowy stosuje się, gdy istnieje obawa że beton będzie narażony na działanie czynników agresywnych, niskich wartości temperatur oraz w sytuacji, gdy niezbędne jest szybkie zwiększenie wytrzymałości betonu.[uprawnienia budowlane]

Inne cementy

Oprócz wyżej wspomnianych i opisanych cementów w budownictwie wodnym są stosowane również cementy z różnymi domieszkami. Przykładem takiego materiału są cementy hydrofobowe. Charakteryzuje je mniejsza absorbcja wilgoci z powietrza. Struktura betonu opartego na tego rodzaju cementu jest mikroporowata. Inne z rodzajów cementu posiadają domieszki smołowcowe. Betony z nich wykonane charakteryzują się większą odpornością na działanie czynników agresywnych. Ich wadą jest zwiększone pełzanie. Również możemy spotkać się z cementami plastycznymi. Uzyskuje się je przez zmielenie wielkopiecowych żużli zasadowych z dodatkami cementu portlandzkiego w zawartości 20-30% na makro.[akty uprawnienia budowlane]

Przewóz i przeładunek cementu

Cementy dostarcza się w opakowaniach wykonanych z papieru lub luzem. Jeżeli wykorzystywane są opakowania to cementu musi być przechowywany w zamkniętych magazynach. Luźny cement trzyma się w silosach. Do przewożenia cementu, który jest luzem niezbędne jest wykorzystanie specjalnego taboru kolejowego lub samochodowego. Przeładunek z wagonów do cementowozów lub z cementowozów do silosów odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń pneumatycznych. Jeżeli cement jest przewożony luzem to zmniejszone są straty wskutek rozkurzu. Oprócz tego minimalizuje się koszty ze względu na brak opakowań workowych oraz zwiększona jest wydajność środków transportowych. Ten rodzaj przewozu wymaga dużych nakładów inwestycyjnych w kwestiach taboru oraz silosów, w których jest on magazynowany.[segregator uprawnienia budowlane]

Kruszywo

Kruszywo jest największym pod względem objętościowym składnikiem betonu. Jego objętość wynosi aż 80-90% objętości całego betonu. Można powiedzieć, że stanowi ono jego szkielet. W betonach hydrotechnicznych stosuje się kilka rodzajów kruszywa. Należą do niego kruszywa naturalne kopalniane, rzeczne, uzyskiwane przez przeróbkę materiału skalnego oraz sztuczne. Ostatnie z nich zalicza się do kruszyw lekkich. Kruszywa naturalne oraz przerabiane należą natomiast do ciężkich. Ze sztucznych kruszyw najszersze zastosowanie znalazł keramzyt. Uzyskuje się go poprzez spiekanie odpowiednio dobranych gatunków glin i iłów. Właściwości kruszywa mają znaczący wpływ na jakość betonu. Kruszywa stosowane w betonach hydrotechnicznych powinny być odporne na działanie mrozu, uderzenia, mechaniczne ścieranie oraz na wilgoć.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com