fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ławy fundamentów

W wykopie zrobionym pod ceglane ławy fundamentowe wyznacza się ułożenie zewnętrznej krawędzi pierwszej warstwy cegieł i miejsca przenikania ścian przy pomocy prowizorycznie rozłożonych cegieł co do pionu opuszczonego z drutu pomiędzy ławami. Zatrzymanie linii prostej wyliczonych tak kierunków kontroluje się później poprzez naprężenie pomiędzy cegłami w wykopie sznura murarskiego. Następnie tworzy się zewnętrzny rząd cegieł pierwszej warstwy na sucho. Aby ustrzec się przed docinaniem cegieł warto regulować natychmiast grubości spoin poprzecznych, tak, by kawałek muru w granicach pomiędzy dwoma ścianami prostopadle do niego stawianymi dał radę pomieścić wszystkie główki. W sytuacji gdy wymiarowanie ścian obliczone było na module budowlanym, a pomiar cegły był zgodny z modułem, wtedy warto stworzyć rząd zewnętrzny pierwszej warstwy odnosząc się do łaty modułowej. (program egzaminu na uprawnienia)

Ceglane ławy fundamentów
Ceglane ławy fundamentów

Wiązanie pospolite lub krzyżykowe

Po ułożeniu cegieł z zewnętrznego rzędu pierwszej warstwy murów zewnętrznych tworzona jest reszta rzędów cegieł takiej warstwy, a potem stawiane są na zaprawie kolejne warstwy według reguł ustalonego sposobu układania cegieł. (uprawnienia budowlane kontakt) Korzystając z wiązania krzyżykowego lub pospolitego warto mieć na uwadze, że podczas układania pierwszej warstwy każda ze ścian równoległych do jednego kierunku musi posiadać układ wozówkowy, za to ściany równoległe do prostopadłego kierunku – główkowy.

Już po skończeniu ław fundamentowych kontrolujemy ich poziom w narożnikach i wyróżniających się miejscach, na małych budowach robi się to poziomnicą wężową, na większych – niwelatorem. (uprawnienia budowlane 2021)

Kolejno przy użyciu prowizorycznie ustawionych cegieł wskazujemy położenie murów ponad ławami fundamentowymi, tak jak na dnie wykopu. Dalej mur stawiamy pasami wysokości 1-1,2m, która odnosi się do poziomu ustawienia murarzy.

Cegły brudne i zakurzone

Takie cegły koniecznie zanim użyje się ich do budowy muru należy oczyścić i przemyć. Jeśli cegły są z rozbiórki, trzeba je również obmyć z pozostałości zaprawy. Jak używamy cegieł, które kiedyś składały się na komin, to warto pamiętać, że często są pokryte sadzą. Ich nie można używać do ścian, które wiemy że będą potem spoinowane czy tynkowane.

Jak cegła jest bardzo sucha, to ponieważ posiada właściwości higroskopijne, będzie ona w stanie pozbyć zaprawę wody, która jest konieczna do twardnienia i wiązania. Zwłaszcza jest to niebezpieczne, gdy panuje gorące lato, szczególnie jak mamy do czynienia z zaprawą cementową i cienkimi spoinami. Aby uchronić cegły przed wchłanianiem wody, warto polać jak jest gorąco każdą warstwę cegieł w murze przed ułożeniem zaprawy na następną. (uprawnienia budowlane program)

Cegły, które będą stawiane na zaprawie cementowej, muszą zostać polane przed tym wodą. W przypadku używania cienkich spoin lub konstrukcji bardziej istotnych, należy cegły trzymać w odpowiednich kadziach nawet parę godzin (przykładowo podczas budowy kanalizacji).

Nawiązując do normy PN/B-06060, ilość cegieł wykorzystanych w połówkach do murów nośnych, z wykluczeniem ścian najwyższej kondygnacji budynku, nie może być większa niż 15% całości wykorzystanej cegły.

Filary silnie obciążone

W filarach, które są mocno obciążone nie można zastępować cegieł całych połówkami. Cegły połamane i połówki da się stosować przy użyciu wystarczającej ilości cegieł pełnowymiarowych oraz przy wystarczających przewiązaniach spoin. W ścianach najwyższych pięter, w murach ogniochronnych na poddaszu, w murach podokiennych, z warunkiem, że naciągnięcie w każdym z tych przypadków było mniejsze niż naciągnięcie dopuszczalne przez normę PN/B-03002 „Mury ceglane. Obliczenia statyczne”. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Znaczniejszą ilość cegieł połamanych i połówkowych da się wykorzystać stosując mury w wiązaniu mieszanym, przy wystarczającym zmniejszeniu naciągnięcia dopuszczalnego.

Podczas murowania istotne są narzędzia i sprzęt podręczny takich typów do obliczania i kontrolowania płaszczyzn, wymiarów, kierunków: pion, niwelator, ważna linia, wąż wodny, łata murarska, sznur murarski, poziomnica uniwersalna, kątowniki murarskie, łata kierująca lub warstwomierze, wykrój do murowania powierzchni krzywych lub odchylonych od pionu, wykrój do sprawdzania grubości muru itd.

-przydatne do nanoszenia zaprawy – czerpak, kielnia, wiaderko czy szufla albo łopata,

-użyteczne do umieszczania materiałów – szafel, kubły skrzynia stalowa albo drewniana (kastra), szkopek,

-nadające się do obróbki cegły – młotek murarski. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com