fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podstawowymi cechami cieplno-wilgotnościowymi są przewodność cieplna, przewodność pary wodnej zwana inaczej paroprzewodnością, kapilarne podciąganie wody, nasiąkliwość oraz sorpcję wilgoci. Z wymienionych cech największe znaczenie w praktyce ma przewodność cieplna, sorpcja wilgoci i przewodność pary wodnej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna jest charakteryzowana przez współczynnik przewodności cieplnej K. Wartość tego współczynnika w dużej mierze zależy od wilgotności analizowanego materiału. Wraz ze wzrostem wartości wilgoci wzrasta wartość tego współczynnika. Wzrost ten jest taki sam dla różnych materiałów. Podczas oznaczania współczynnika niezbędne jest określenie wilgotności danego materiału. W praktyce najczęściej podaje się wartości współczynnika dla materiału, który nie jest w całości wysuszony. Wartości te nazywane są obliczeniowymi. Są to takie, które przyjmuje się do obliczeń strat cieplnych w budynkach. Uwzględnia się przy nich rzeczywiste zawilgocenie materiałów wewnątrz przegród budowlanych.[akty uprawnienia budowlane]

Metody badań przewodności cieplnej

Podczas oznaczania wartości współczynnika przewodności cieplnej można otrzymać różne wartości. Są one uzależnione od metody badań. Najpopularniejszą metodą jest metoda, która opiera się na zasadzie ustalonego przepływu ciepła. Dzięki niej można otrzymać dokładne wyniki podczas badania materiałów, które są suche. Ważne jest jednak, aby zapewnić jednokierunkowy przepływ ciepła, czyli taki w którym nie występują straty brzegowe.[egzamin na uprawnienia budowlane] Również należy zadbać o przeprowadzanie badania, aż temperatura i przepływający strumień cieplny analizowanego materiału nie będą się zmieniać w czasie. Metodą tą nie można oznaczać współczynnika przewodności cieplnej dla materiałów wilgotnych. Materiały te można badać jedynie metodami szybkimi, które oparte są na nieustalonym przepływie ciepła.

Sorpcja

Sorpcja jest procesem pochłaniania przez materiały pary wodnej, która zawarta jest w otaczającym go powietrzu. Suche materiały, które są przez pewien czas przechowywane w powietrzu określonej wilgotności względnej pochłaniają parę wodną z powietrza tak długo aż osiągną stan równowagi sorpcyjnej. Gdy otaczające powietrze zmieni swoją wilgotność względną zmienia się również wilgotność materiału. Gdy dojdzie do sytuacji, że zmniejszy się wilgotność względna to materiał częściowo wysycha. Po zwiększeniu się wartości wilgotności dochodzi do wzrostu jego zawilgocenia sorpcyjnego.[segregator uprawnienia budowlane]

Określanie zawilgocenia sorpcyjnego

Wartość zawilgocenia sorpcyjnego określana jest tak, że materiał przetrzymywany jest w powietrzu o żądanej stałej wilgotności względnej oraz stałej temperaturze. Dzieje się to do czasu, gdy osiągnie on równowagę sorpcyjną, czyli stan niezmiennego ciężaru. Stosunek ilości pochłoniętej wilgoci do masy próbki suchej wyraża się w procentach. Jest to wartość liczbowa sorpcji.[uprawnienia budowlane] Jest więc ona podawana jako funkcja wilgotności względnej powietrza. Sorpcja wilgoci ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Jest to spowodowane tym, że od zdolności sorpcyjnej uzależniony jest stopień wilgotności materiałów w przegrodach budowlanych. Dotychczas betony lekkie były bardzo mało badane. Z tego powodu powszechnie przyjmuje się, że związek dla betonów lekkich może być opisywany poprzez identyczne funkcje jak w przypadku betonów zwykłych. Odkształcalność betonu pod wpływem długotrwałego obciążenia należy odpowiednio określić. Robi się to poprzez wartość cpu, która mówi o stosunku odkształceń, które występują w czasie do wystąpienia odkształceń doraźnych.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com