fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Betony plastyczne można zrzucać z wysokości, która nie jest większa od 3 metrów bez obawy, że dojdzie do rozsegregowania. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy proces układania masy betonowej odbywa się w deskowaniach słupów, których przekrój wynosi co najmniej 40×40 centymetrów nie posiadających krzyżujących się strzemion. W tym przypadku wysokość zrzucania masy betonowej może być powiększona do 5 metrów.[segregator uprawnienia budowlane] W innych sytuacjach powinno się powinno wykonywać się to w około połowie wysokości słupów okiennych wewnątrz deskowania bocznego w celu dostarczenia przez nie masy betonowej do procesu betonowania dolnych części tych konstrukcji. Betony plastyczne w budownictwie tradycyjnym są dość rzadko stosowane. Stosowane są one natomiast często w zakładach prefabrykacji oraz podczas wykonywania nawierzchni dróg oraz lotnisk. Beton o tej konsystencji może być rozprowadzany w sposób ręczny za pomocą łopat, grabi oraz drążków stalowych. Innym sposobem jest rozprowadzanie ich w sposób mechaniczny. Ten rodzaj jest stosowany w zakładach prefabrykacji oraz podczas betonowania nawierzchni.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Betony plastyczne
Betony plastyczne

Rozprowadzanie masy betonowej

W przypadku rozprowadzania masy betonowej w deskowaniach stosuje się analogiczne rozwiązania jak w przypadku betonów, które mają konsystencję plastyczną. Jedyną różnicą jest tu dodatkowy czynnik, którym jest spulchnianie masy betonowej przed procesem zagęszczania. Spulchnianie dochodzi do 10-20%. W tym przypadku niezbędne jest wykorzystanie odpowiednio podwyższonych deskowań lub ciągłego uzupełniania betonu w formie do odpowiedniej ilości podczas procesu zagęszczania.[akty uprawnienia budowlane] W zakładach prefabrykacji w celu rozprowadzania mechanicznego używa się tak zwanych zapełniaczy, które podają mieszankę betonową do formy oraz regulują jej rozkład. Podczas tego zabiegu stosowane są również wibropojemniki. Proces ich opróżniania jest regulowany poprzez pracę przymocowanego do rynny opróżniającej wibratora elektrycznego. Podczas betonowania nawierzchni należy stosować rozgarnianie mechaniczne. Rozgarniacz najczęściej jest połączony we wspólny agregat wraz z maszynami służącymi do zagęszczania oraz wygładzania betonu. Najlepsze efekty można uzyskać poprzez stosowanie agregatów wibracyjnych.[uprawnienia budowlane testy]

Kolejność betonowania

Kolejność w jakiej układamy masę betonową ze stanowiska technologii betonu zazwyczaj jest dowolna. Z reguły przyjmuje się, że powinna być ona taka by mogła ona zapewnić zachowanie ciągłości procesu betonowania. Dzięki temu można uniknąć słabych miejsc łączenia się betonu stwardniałego wraz z masą betonową. Często ze względów praktycznych kolejność betonowania ustala się z góry ze względu na wytrzymałość deskowania oraz rusztowań, które przenoszą ciężar całego konstrukcji do momentu jej stwardnienia. Sprawa ta jest przede wszystkim ważna podczas procesu betonowania łuków. W tej sytuacji należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia deformacji deskowania. Bierze się tu również pod uwagę najbardziej korzystny układ obciążeń podczas robót.[uprawnienia budowlane]

Kolejność betonowania łuku

Proces betonowania łuku może być wykonywany przy użyciu masy, która ma konsystencję wilgotną. Jeżeli zbrojenie jest gęste to łuk może być również betonowany masą o konsystencji plastycznej. W tym przypadku rozpoczyna się go od wezgłowi. Niezbędne w tym przypadku jest zastosowanie odpowiednio mocnego deskowania. Jeżeli zbrojenie jest sztywne to do podwieszania deskowania można stosować armaturę. W takiej sytuacji powinno się obciążyć cały element za pomocą balastu, którego ciężar jest równy ciężarowi betonu. Balast ten jest zdejmowany wraz z postępem procesu betonowania.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com