fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Betoniarki wolnospadowe charakteryzują się dłuższym czasem mieszania niż ma to miejscu w przypadku innych rodzajów betoniarek. Mimo to są one nadal bardzo szeroko stosowane nie tylko jako indywidualne urządzenia, ale też jako podstawowe maszyny w centralnych wytwórniach masy betonowej. Związane jest to z tym, że mieszania pomimo dłuższego cyklu produkcji jest zazwyczaj dokładny. Oprócz tego te betoniarki charakteryzują się małym zużyciem elementów roboczych i kosztów eksploatacyjnych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Betoniarka wolnospadowa
Betoniarka wolnospadowa

Betoniarki z mieszaniem przymusowym

Sposób wytwarzania masy betonowej w betoniarkach, które charakteryzują się mieszaniem przymusowym jest zupełnie różny od tego sposobu wykorzystywanego w betoniarkach wolnospadowych. W przypadku betoniarek, które mają większą średnicę mieszalnika możliwe jest mieszanie masy betonowej wraz z kruszywem o większych wymiarach ziaren. Ta zaleta wskazuje, że betoniarki z mieszaniem przymusowym są produkowane i wykorzystywane praktycznie na równi z betoniarkami wolnospadowymi. Stosowane są one głównie na placach budowy.[akty uprawnienia budowlane] W przypadku betoniarek z mieszaniem przymusowym składniki wchodzące w skład zarobu przebywają pewną drogę w mieszalnikach, które mają kształt misek. Ruch odbywa się za pomocą obracających się różnego rodzaju oraz różnej ilości mieszadeł. Podczas tej drogi składniki te wzajemnie się ze sobą mieszają.

Efektywność procesu mieszania

Efektywność procesu mieszania uzależniona jest od szybkości ruchu łopatek oraz od ich wielkości, kąta ich ustawienia oraz średnicy koła, które jest zataczane przez zespół łopatek. Ważna w tym procesie jest również wysokość na jakiej zamocowane są łopatki. Powinno się je mocować w taki sposób, żeby miały one niewielki luz wynoszący kilka milimetrów podczas dotykania dna mieszalnika.[uprawnienia budowlane] Jest to spowodowane tym, że wtedy masa betonowa ma umożliwione przemieszanie się w całości. W przypadku, gdy łopatki są ustawione w większej odległości od dna to pewna część masy betonowej nie uczestniczy w procesie mieszania i przez to nie będzie ona jednorodna. Proces mieszania składników masy betonowej może odbywać się na dwa sposobu. Po pierwsze poprzez obracające się mieszadła z nieruchomym mieszalnikiem. Drugim sposobem są obracające się mieszadła z jednoczesnym obracaniem się mieszalnika w kierunku przeciwnym. Drugi z procesów nazywany jest przeciwbieżnym.[uprawnienia budowlane testy]

Betoniarki z mieszalnikiem obrotowym

Betoniarki posiadające mieszalnik obrotowy charakteryzują się bardzo efektywnym mieszanie. Spowodowane jest to tym, że niezależnie od ruchu mieszadeł występuje dodatkowy ruch masy betonowej w wyniku obracania się mieszalnika. Ruch ten dodatkowo odbywa się w przeciwnym kierunku do obrotu mieszadeł i dzięki temu powoduje doskonałe warunku do mieszania składników wchodzących w skład masy betonowej. Wadą tych betoniarek są duże drgania w nich występujące, które są wywoływane obrotem mieszalnika.[segregator uprawnienia budowlane] Oprócz tego otwór wsypowy masy betonowe powinien znajdować się w środku dna mieszalnika, a przez to utrudniony jest odbiór masy betonowej. Również utrudniony jest proces zamykania oraz otwierania tego otworu. Proces otwierania mieszalnika jest dość skomplikowany i może być dość niepewny w przypadku pozostawiania ziaren kruszywa w szczelinie znajdującej się między klapką zamykającą a otworem wysypowym.

Betoniarki z nieobrotowym mieszalnikiem

Betoniarki posiadające nieobrotowy mieszalnik charakteryzują się mieszaniem, które odbywa się na skutek ruchu obrotowego lub obrotowo-posuwistego mieszadeł, podczas gdy mieszalnik pozostaje nieruchomy. Dzięki takiej konstrukcji występują odpowiednie warunki do montowania mechanizmu otwierająco-zamykającego otwór wysypowy na masę betonową. Dzięki stosowaniu nieobrotowego mieszalnika możliwe jest umieszczanie otwory wysypowego obok płaszcza walca. Ułatwia to odbieranie masy betonowej i zwiększa w dużym stopniu szybkość procesu opróżniania betoniarki. Również ułatwione zostaje stosowanie zasuwy prostokątnej lub segmentu kołowego służącego do zamykania otworu wysypowego.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com