fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Beton z żużla paleniskowego posiada stosunkowo niską wytrzymałość kruszywa. Wykonuje się go głównie jako beton zwarty. Można w tym przypadku uzyskać beton marki wahającej się od 20 do 110. Uzależniona jest ona od receptury. Wytrzymałość oraz ciężar objętościowy żużlobetonu uzależnione są od kilku czynników. Należą do nich typ kruszywa żużlowego, jego uziarnienie, domieszki hydrauliczne, marka i ilość użytego spoiwa, ilość wody oraz sposób zagęszczania masy.[egzamin na uprawnienia budowlane] Stosując żużle lekkie możliwe jest produkowanie żużlobetonów, których ciężar objętościowy wynosi około 1200 kg/m3. Ich wytrzymałość wynosi 25 kg/cm2. Czasami można spotkać się również z ciężarem objętościowym wynoszącym 1400 kg/m3 i wytrzymałości rzędu 50 kg/cm2.

Beton z żużla paleniskowego
Beton z żużla paleniskowego

Wytrzymałości żużlobetonów

Wartość maksymalnej wytrzymałości w przypadku żużlobetonów ma miejsce przy punkcie piaskowym wynoszącym około 45%. Dla tej samej wartości występuje również największy ciężar objętościowy. Gdy ciężar objętościowy wzrasta o 5% to odpowiada mu wzrost wytrzymałości wynoszący 50%. Jako dodatki do tych betonów można stosować popiół lotny lub wapno hydratyzowane. Czasami również można zastosować ciasto wapienne. Dzięki ich stosowaniu polepsza się urabialność masy betonowej. W przypadku dodatku w postaci popiołu można obniżyć ilość cementu.[uprawnienia budowlane]

Wpływ ilość wody zarobowej

Ilość wody zarobowej ma wpływ na ciężar objętościowy oraz na wytrzymałość żużlobetonu. Przeprowadzone zostały badania dotyczące optymalnej ilości wody całkowitej, czyli zawartej jako wilgotność w kruszywie oraz ewentualnie w spoiwie i domieszkach. Jej ilość wyniosła około 350 1/m3. Bardzo ciekawym faktem jest, że większą rolę w pewnym stopniu odgrywa ilość spoiwa w żużlobetonie niż jego jakość.[segregator uprawnienia budowlane] Jest to spowodowane niską wytrzymałością kruszywa żużlowego oraz dużych przestrzeni wewnątrz betonu, które nie są wypełnione ziarnami kruszywa. Przestrzenie te z korzyścią mogłyby być wypełnione nawet słabą zaprawą. Bardzo praktycznym zaleceniem jest wykorzystywanie cementów niskich marek.

Domieszki do betonów

Jeżeli chcemy obniżyć ilość stosowane cementu, to korzystnym zabiegiem jest dodanie domieszek pylastych aktywnych hydraulicznie, a czasami nawet obojętnych. Domieszkami takimi mogą być wapno, glina w postaci zawiesiny, pyły kamienne lub popioły lotne.[uprawnienia budowlane testy] Dzięki stosowaniu tych domieszek w betonach powiększa się ilość zaprawy w świeżej masie betonowej. Jeżeli mamy żużel, który ma znaczne straty podczas procesu prażenia to zalecane jest mieszanie go z innym kruszywem. Kruszywo to powinno być pozbawione składników szkodliwych. Nie powinno stosować się tu piasku naturalnego. Jest to spowodowane tym, że podczas pewnego zwiększenia wytrzymałości towarzyszy duże podwyższenie ciężaru objętościowego. Jest to takie same zjawisko jak w przypadku gruzu ceglanego. Wykonywanie betonów, które mają większą wytrzymałość łączone jest z nadmiernym zużywaniem cementu. Nie jest to działanie ekonomicznie uzasadnione.[akty uprawnienia budowlane]

Właściwości żużlobetonów z dodatkiem popiołów

Na żużlobetonach przeprowadzane były liczne badania. Jedne z nich wykazały, że dodanie do żużlobetonu 200 kg popiołu lotnego powoduje po upłynięciu 90 dni wzrost jego wytrzymałości o 100% w stosunku do próbek żużlobetonu o takiej samej ilości cementu, ale bez dodatku popiołów. Ciężar objętościowy po dodaniu popiołów wzrósł o 9%.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com