fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Belki stropowe, które opierają się na podciągach na swoich końcach posiadają marki stalowe. Są one przyspawane do stalowych siodełek. W praktyce drobnowymiarowe elementy strunobetonowe mają lepszą trwałość podczas transportu i montażu w budownictwie wiejskim niż te same elementy wykonane z żelbetu. Z tego powodu mogą być one stosowane również w budownictwie zagrodowym oraz w kółkach rolniczych.[akty uprawnienia budowlane]

Belki stropowe
Belki stropowe

Wymagania dla konstrukcji z elementów prefabrykowanych

Konstrukcje wykonywane z elementów prefabrykowanych wymagają bardzo dokładnej kontroli dokładności. Ma to miejsce zarówno podczas produkcji jak i podczas montażu. Często może dochodzić do błędów związanych z nieprawidłowym rozwiązaniem węzłów, które łączą prefabrykaty. Aby uzyskać odpowiednie oparcie ważne jest, żeby przestrzegać normy PN-62/B-02356. Są w niej zawarte informacje odnośnie do wielkości oparcia, odchyłek na długości produkcji, odchyłek głowic słupów, odchyłki podciągów, przesunięć poziomych i podłużnych oraz jaką grubość musi posiadać otulina czołowa.[segregator uprawnienia budowlane]

Minimalne głębokości

Dr inż. J. Dowgiałła na podstawie wielu badań zaproponował zakres bezpiecznej głębokości oparcia elementów prefabrykowanych żelbetowych w budownictwie wiejskim. Wartości minimalnych głębokości zostały opracowane na podstawie różnych zależności. Należą do nich między innymi minimalne wymiary oparcia czy rodzaj połączeń. Ważne, żeby były w nich zawarte dopuszczalne odchyłki dotyczące długości elementu. Również podczas ustalania głębokości uwzględnia się średnią grubość otuliny czołowej elementu opierającego się i elementu podpierającego.[egzamin na uprawnienia budowlane] Ostatnią z zależności uwzględnianych podczas ustalania głębokości są dopuszczalne odchyłki poziome w usytuowaniu elementu podpierającego. Jednocześnie należy uwzględnić tu przesunięcie poziome elementu opieranego. Minimalna wartość szerokości podpory powinna być równa podwójnej wartości minimalnej głębokości oparcia, która jest powiększona o przesunięcie poziome elementu opieranego. Dane te dotyczą elementów prefabrykowanych, których rozpiętość podpór wynosi od 1,5 do 6 metrów.

Typowe stodoły w budownictwie zagrodowym

Projekty typowych stodół, które są stosowane w budownictwie zagrodowym można znaleźć w „Katalogu Budownictwa”. Ich wykonanie jest tradycyjne i uwzględnia częściowe stosowanie prefabrykatów. W takiej stodole stosuje się dwa główne typy prefabrykatów żelbetowych. Są nimi typowe belki T-27, które stosuje się jako podciągi i słupy żelbetowe.[uprawnienia budowlane testy] Konstrukcja dachowa jest wykonana z prefabrykowanych więzarów drewnianych. Innym typem stodoły jest taka, której rozpiętość wynosi 9 metrów. W tych przypadku słupy żelbetowe rozmieszcza się na siatce o wymiarach 4,5×4,5 metry. Osadzane są one w fundamentach kielichowych wylewanych.

Budynki zaplecza technicznego

Budynki zaplecza technicznego są zazwyczaj szopami, wiatami lub garażami. Można je wykonywać z prefabrykowanych płyt żebrowych. Takie płyty posiadają przekrój korytkowy, czyli taki który może być zmienny na długości. Jego szerokość wynosi 50 centymetrów. Płyty te mogą być wykorzystywane jako ścienne i dachowe.[uprawnienia budowlane] Są one przystosowane do budynków, których szerokość wynosi 450 centymetrów, a długości są różne. Obiekty z nich wykonywane mogą być jedno, dwu lub wielonawowe. W przypadku tej konstrukcji cztery płyty tworzą układ trójprzegubowy ramy. Ich rozpór jest przekazywany na fundamenty ciągłe, obrzeża płyt posadzkowych lub na grunt. To ostatnie ma miejsce, gdy płyty są zamocowane jednym końcem w gruncie. Końce płyt mogą być zamocowane do płyty posadzkowej lub fundamentów stosując do tego połączenia kotwy. W okapie łączenie płyt na dwie śruby zapewnia przenoszenie momentu węzłowego. Po montażu płyt w kalenicy i w okapach montuje się pręty sprężające ze zwykłej stali, których średnica wynosi 10 milimetrów. Nad płytami ściennymi w szczytach wykonuje się drewniane okna. Wysokość budynku o takiej konstrukcji przy okapie wynos od 3 do 3,9 metra.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com