fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Długość zakotwienia ma wpływ na wartość Tp. Dla Iz wynoszącego 32 centymetry stosunek wartości jego xp to wartości xp Iz równego 16 centymetrów wynosił średnio 0,75. Badania dotyczące tego faktu były przeprowadzane dla betonu o wytrzymałości wynoszącej 140 kg/cm2. Był on wykonany z użyciem popiołów lotnych. W tej sytuacji spadek naprężeń przyczepności wraz ze wzrostem średnicy pręta jest podobny do innych przykładów. Podczas badań nie zauważono wpływu długości zakotwienia na wartość xp. Świadczy to o gorszej współpracy pomiędzy betonem z kruszywem Knurów wykonanym z popiołami lotnymi ze zbrojeniem, a betonem z piaskiem naturalnym.[uprawnienia budowlane]

Badania betonu na kruszywie Knurów
Badania betonu na kruszywie Knurów

Badania przyczepności betonu z żużla pumeksowego

Kolejne badania dotyczyły przyczepności betonu wykonanego z żużla pumeksowego do zbrojenia. Przyczepność była związana ze składem granulometrycznym kruszywa oraz ilością używanego cementu. Same badania zostały przeprowadzone w Czechach. Do badań wykorzystano próbki prostopadłościenne o wymiarach 12x12x20 centymetrów wraz z zabetonowanym prętem o średnicy 20 milimetrów.[akty uprawnienia budowlane] Badanie polegało na wypychaniu pręta. Przyczepność betonu pumeksowego, który zawierał 40% frakcji 0-7 milimetrów była mała. Zwiększając ilość cementu do 400 kg/m3 nie poprawia się współpraca pomiędzy betonem, a zbrojeniem. Powierzchnię styku betonu określa się poprzez przecięcie badanych próbek. W tym przypadku wyniosła ona średnio 50% powierzchni zabetonowanego pręta. Jeżeli zwiększymy ilość frakcji 0-7 milimetrów do 50% dla ilości cementu wynoszącej 300 kg/m3 uzyskuje się lepsze wyniki. Powierzchnia styku pomiędzy betonem, a zbrojeniem wzrasta do 80-90% powierzchni zabetonowanego pręta.[uprawnienia budowlane testy]

Badania innych rodzajów betonów

W literaturze można znaleźć duże ilości podobnych badań. Amerykańskie i radzieckie badania dotyczyły betonów z kruszyw lekkich oraz betonu keramzytowego. Wartości xp oraz xp/R często różnią się od siebie w poszczególnych badaniach. Oprócz różnic w procesie przeprowadzania badań istotny wpływ na wartości xp ma również rodzaj kruszywa, głównie chodzi tu o frakcję najdrobniejszą.[egzamin na uprawnienia budowlane] W przypadku betonów zwykłych wartość stosunku xp/R maleje wraz ze wzrastaniem wartości R. W betonach lekkich dochodzi do podobnej zależności. Nie jest ona jest zawsze wyraźnie widoczna. W przypadku, gdy zwiększanie wytrzymałości jest związane z zastąpieniem drobnych frakcji lekkiego kruszywa poprzez piasek naturalny może dojść do zależności odwrotnej. Oznacza to, że wartość stosunku xp/R wzrasta wraz ze wzrastaniem wytrzymałości R. W betonach z kruszyw twardych, takicj jak tufy wulkaniczne, spiekane łupki, przy keramzyt których wytrzymałość wynosi do 450 kg/cm2 oraz średnica prętów wynosi od 12 do 16 milimetrów to wartość xp wynosi od 0,2 do 0,09R. Dla mniejszych średnich prętów wartość xp jest zazwyczaj większa.[segregator uprawnienia budowlane]

Uaktywnienie żużli paleniskowych

W celu uaktywnienia żużli paleniskowych należy je rozkruszyć. Na skutek tego dochodzi do wzrostu ilości bardzo drobnych frakcji kruszywa. Jeżeli te drobne frakcje zostaną zmienione na piasek naturalny to dochodzi do podniesienia w znacznym stopniu wartości xp. Poprzez zabieg sztucznego dojrzewania podobnie jak to ma miejsce podczas wielokrotnego zamrażania zmniejsza się przyczepność betonów lekkich do zbrojenia. Jest to bardziej widoczne w betonach lekkich niż w betonach zwykłych. W betonach, które są wykonywane z kruszywem Knurów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com