fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na wysokości

O zasadach bezpieczeństwa pracy na budowie oraz ochronie zdrowia pracowników budowlanych mówi zarówno Prawo budowlane jak i Kodeks pracy. Proces budowy planuje się z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podczas robót budowlanych, jak i wizytacji na placu budowy należy przestrzegać określonych zasad. Zasady pracy podczas wykonywania prac na wysokości to:

  • Osoby pracujące na wysokości co najmniej 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed ewentualnym upadkiem.
  • Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty (lub do których możliwy jest dostęp ludzi) należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
  • Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.
  • Otwory w ścianach zewnętrznych budynku, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą.
  • Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości ok. 1,5 m, wzdłuż wewnętrznej strony krawędzi przejścia.
  • W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamontowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.
  • Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.
  • Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.
  • Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com