fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zabezpieczenie przewodów instalacyjnych od dymu

Dokonanie odpowiedniej interpretacji przepisów, jakie ujęte są w załączniku nr 3 wydanym do rozporządzenia odnośnie klas reakcji materiałów na ogień, nada to znaczenia o charakterze kluczowym odnośnie przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz grzewczych. Bardzo często przeprowadza się je przez kilka ze stref pożarowego oddzielenia i są one elementem newralgicznym patrząc pod kątem bezpieczeństwa dla budynku.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Praktyka budowlana wskazuje, że w czasie tworzenia projektu spogląda się w całościowy sposób na klasę związaną z reakcją na ogień dla danego rozwiązania albo produktu. Podczas pojawienia się pożaru większe niebezpieczeństwo dla osób i mienia stanowią płonące krople, jak i dym, który wydziela się w związku z pożarem. Statystyki wskazują, że aż w 90% śmiertelnych ofiar w czasie pożaru to ofiary pożaru, jaki wybucha w mieszkalnym budownictwie. Na terenie Polski w skali roku w ten sposób traci życie ok. 400 ludzi. W większości nie giną oni na wskutek działania bezpośredniego ognia, ale w związku z zatruciem się gazami i dymem powstałym podczas pożaru. (uprawnienia budowlane 2022) 

Zabezpieczenie przewodów instalacyjnych od dymu

Izolacyjne rozwiązania

Kiedy projektant ma za zadanie dobrać rozwiązania izolacyjne dla wentylacyjnych kanałów, jakie już istnieją, w takim wypadku korzystanie przez niego z izolacyjnych materiałów posiadających klasę związaną z reakcją na ogień na poziomie E nie będzie spełniać wymagań dla przewodów, które nierozprzestrzeniają ognia. Praktyka pokazuje, że nieostrości pojawiające się w zapisach rozporządzeń wpływają na pojawienie się często interpretacji, które są błędne i różnorodne. Tego typu tematy często porusza się imprezach i branżowych spotkaniach.(uprawnienia budowlane kontakt) 

Zapisy w załączniku nr 3

Chcąc zrozumieć zapisy, jakie ujęte zostały w załączniku nr 3, i w konsekwencji poprawnie zaprojektować oraz wykonać instalacje, jakie będą bezpieczne trzeba dokonać rozróżnienia przewodów oraz instalacji, jakie są wykonane i elementów, jakie stanowią dany wyrób, który posiada określoną klasę związaną z reakcją na ogień. Pierwszy przypadek wskazuje sytuacje, kiedy przewód oraz izolacyjny materiał są osobnymi rodzajami wyrobów. W takim wypadku zarówno jeden, jak i drugi musi cechować się klasą reakcji od ognia na poziomie minimalnym BL-s3, d0 do poziomu A1L. Takie wytyczne reguluje norma PN-EN 13501-1:2008. Drugi przypadek z kolei wskazuje, że izolacyjny materiał może cechować się klasą związaną z reakcją na ogień E, lecz tylko gdy izolacja z przewodem są jednym nierozłącznym prefabrykowanym wyrobem. Tylko w całości musi on spełniać wymagania klasy na minimalnym poziomie wynoszącym BL-s3, d0.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Klasyfikacja NRO

Patrząc na klasyfikację stopnia rozprzestrzeniania ognia pojawia się często pytanie odnośnie załącznika nr 3. W nim zawarta jest informacja o dopuszczeniu izolacyjnej warstwy warstwowych elementów, których klasa związana z reakcją na ogień wynosi przynajmniej E. Taki zapis sprawia, że pojawia się niekiedy wiele nieporozumień. Materiały, jakie cechują się klasą E cechują się dużym stopniem udziału podczas pojawienia się pożaru. W niespełna 10 minut zdolne są do rozgorzenia, a dodatkowo wydzielać mogą dużo dymu.  (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com