fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymagania konieczne spełnienia by zdobyć uprawniania budowlane

Jeśli chcemy sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, najpierw musimy zdobyć uprawnienia budowlane. Jest to absolutną koniecznością określoną w ustawie Prawo Budowlane. Uprawnienia są niczym innym jak po prostu decyzją, którą wydaje Komisja Kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa. Jednakże droga do zdobycia tych uprawnień stawia przed nami mnóstwo wymagań. Pierwszym z nich jest odpowiednie wykształcenie. Warto przyjrzeć się załącznikowi nr. 2 oraz nr.3 rozporządzenia odnośnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Z tego względu, że zawarta jest tam lista odpowiednich i pokrewnych kierunków studiów, jak i zawody, które umożliwiają nam podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Wykształcenie to nie jedyny warunek do spełnienia. Później czeka nas odbycie praktyki zawodowej. Aby ją zaliczyć musimy brać bezpośredni udział w pracach projektowych lub pełnić funkcje techniczne na budowie. Bardzo ważne jest by każda z tych czynności była nadzorowana. I to nie przez kogokolwiek, osobą nadzorująca musi mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej samej specjalności co kandydat. Jeśli zdarzy się sytuacja, że praktyka miała miejsce za granicą, ten kto ją nadzorował musi mieć kwalifikacje odpowiednie dla danego kraju. (uprawnienia architektoniczne)

Właściwe wykształcenie i właściwa praktyka

Bez właściwego wykształcenia i praktyki nie będziemy mogli przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Każdy musi złożyć potwierdzenie odbycia praktyki w formie oświadczenia do komisji kwalifikacyjnej. Należy też załączyć wniosek i dyplom ukończonych studiów. Niektóre izby mogą też prosić o dodatkowe dokumenty. (uprawnienia budowlane egzamin)

Oczywiście by uprawnienia zostały przyznane musimy zdać egzamin państwowy. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Można przystąpić do niego wiosną i jesienią. Egzamin składa komisja egzaminacyjna, a następnie wybiera właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego. Jeśli nie uda nam się zdać za pierwszym razem, możemy podejść do niego jeszcze raz, po wniesieniu odpowiednich kosztów.(dowiedz się więcej)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com