fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Wymagania konieczne spełnienia by zdobyć uprawniania budowlane

Jeśli chcemy sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, najpierw musimy zdobyć uprawnienia budowlane. Jest to absolutną koniecznością określoną w ustawie Prawo Budowlane. Uprawnienia są niczym innym jak po prostu decyzją, którą wydaje Komisja Kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa. Jednakże droga do zdobycia tych uprawnień stawia przed nami mnóstwo wymagań. Pierwszym z nich jest odpowiednie wykształcenie. Warto przyjrzeć się załącznikowi nr. 2 oraz nr.3 rozporządzenia odnośnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Z tego względu, że zawarta jest tam lista odpowiednich i pokrewnych kierunków studiów, jak i zawody, które umożliwiają nam podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Wykształcenie to nie jedyny warunek do spełnienia. Później czeka nas odbycie praktyki zawodowej. Aby ją zaliczyć musimy brać bezpośredni udział w pracach projektowych lub pełnić funkcje techniczne na budowie. Bardzo ważne jest by każda z tych czynności była nadzorowana. I to nie przez kogokolwiek, osobą nadzorująca musi mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej samej specjalności co kandydat. Jeśli zdarzy się sytuacja, że praktyka miała miejsce za granicą, ten kto ją nadzorował musi mieć kwalifikacje odpowiednie dla danego kraju. (uprawnienia architektoniczne)

Właściwe wykształcenie i właściwa praktyka

Bez właściwego wykształcenia i praktyki nie będziemy mogli przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Każdy musi złożyć potwierdzenie odbycia praktyki w formie oświadczenia do komisji kwalifikacyjnej. Należy też załączyć wniosek i dyplom ukończonych studiów. Niektóre izby mogą też prosić o dodatkowe dokumenty. (uprawnienia budowlane egzamin)

Oczywiście by uprawnienia zostały przyznane musimy zdać egzamin państwowy. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Można przystąpić do niego wiosną i jesienią. Egzamin składa komisja egzaminacyjna, a następnie wybiera właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego. Jeśli nie uda nam się zdać za pierwszym razem, możemy podejść do niego jeszcze raz, po wniesieniu odpowiednich kosztów.(dowiedz się więcej)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.